Girinti ve Aralıklar

Paragrafın girinti ve aralık seçeneklerini belirler.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Bu komuta erişmek...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


Girinti

Sayfa sol kenarı ve sağ kenarları ile paragraf arasında kalacak aralığı belirler.

Metinden önce

Sayfa kenarından paragrafın girmesini istediğiniz boşluk miktarını girin. Eğer paragrafın sayfa kenarından taşmasını isterseniz, negatif bir sayı girin. Yazımı soldan sağa olan dillerde, paragrafın sol köşesi sayfa sol kenarına göre girintilenir. Yazımı sağdan sola olan dillerde, paragrafın sağ köşesi sayfanın sağ kenarına göre girintilenir.

Metinden sonra

ayfa kenarından paragrafın girmesini istediğiniz boşluk miktarını girin. Eğer paragrafın sayfa kenarından taşmasını isterseniz, negatif bir sayı girin. Yazımı soldan sağa olan dillerde, paragrafın sol köşesi sayfa sol kenarına göre girintilenir. Yazımı sağdan sola olan dillerde, paragrafın sağ köşesi sayfanın sağ kenarına göre girintilenir.

İlk satır

Paragrafın ilk satırını girdiğiniz miktar kadar girintiler. Askıda bir girinti için "Metinden önce" için pozitif ve "İlk satır" için negatif bir değer girin. Numaralandırma veya imleme kullanan bir pragrafın ilk satırını girintilemek için, "Biçim - İmler ve Numaralandırma - Konum" seçin.

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Uzaklık

Seçilmiş paragraflar arasında bırakılacak aralık miktarını belirler.

Paragraftan önce

Seçilmiş paragraf ya da paragrafların üstünde bırakılacak boşluk miktarını girin.

Paragraftan sonra

Seçilmiş paragraf ya da paragrafların altında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Do not add space between paragraphs of the same style

Bu paragraftan önce veya sonra belirtilmiş boşluklar önceki veya sonraki paragraf aynı paragraf biçeminde ise uygulanmaz.

Satır aralığı

Bir paragraftaki metnin satırları arasında bırakılacak aralığı ayarlar.

Tek satır

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1.5 satır

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

İki satır

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Orantılı

Bu seçeneği seçin ve kutuya bir yüzde değeri girin, ki burada 100% tek satır aralığına karşılık gelir.

En az

En az satır aralığını kutuya girmiş olduğunuz değer kadar ayarlar.

Öneri Simgesi

Eğer bir paragraf içerisinde değişik yazı tipleri boyutları kullanıyorsanız, satır aralıkları otomatik olarak en büyük yazı boyutuna göre ayarlanır. Eğer bütün satırlar için eş satır aralıkları kullanmayı tercih ederseniz, en büyük yazı tipi boyutuna karşılık gelecek, bir değeri En azkutusuna girin.


Satır aralığı

iki satır arasına dikey olarak eklenecek boşluğu ayarlar.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

İlk

Satır aralığında kullanmak için değeri girin.

Önizleme Alanı

Displays a preview of the current selection.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!