Köprü

Yeni bir köprü atar veya seçilmiş köprüyü düzenler. Bir köprü, İnternet'teki veya yerel sistemdeki bir dosyaya bağlantıdır.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Character - Hyperlink tab.


Köprü

Köprü için özellikleri tanımlar.

URL

Köprüyü tıkladığınızda açmak istediğiniz dosya için URL adresini girin. Eğer belgenin açılacağı hedef çerçeveyi belirtmezseniz, dosya etkin çerçevede veya aktif belgede açılır.

Gözat

İlişkilendirmek istediğiniz dosyanın yerini belirtin, ardından a tıklayın.

Referans metni

Köprü için göstermek istediğiniz metni girin.

Olaylar

Köprüyü tıkladığınızda harekete geçecek olayı belirleyin.

İsim

Köprü için bir ad girin. LibreOffice köprü için bir isim etiketi ekler:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Not</A>

Çerçeve

Bağlanmış dosyanın içinde açılacağı çerçeve adını girin, veya listeden öntanımlı bir isim seçin. Eğer bu metin kutusunu boş bırakırsanız, bağlantıdaki dosya geçerli tarayıcının penceresinde açılır.

Çerçeve İsmi

Tanım

Adlandırılmış girişler

Dosya geçerli HTML belgesindeki adlandırılmış çerçeve içinde açılır.

_self

Dosya geçerli çerçeve içinde açılır.

_blank

Dosya yeni bir sayfada açılır.

_parent

Dosya geçerli çerçevenin ana çerçevesinde açılır. Eğer bir ana çerçeve yoksa, geçerli çerçeve kullanılır.

_top

Dosya belge yapısındaki en üst çerçevede açılır.


Karakter Biçemleri

Köprü için biçimlendirme seçenekleri tanımlanır.

Ziyaret edilmiş bağlantılar

Ziyaret edilmiş bağlantılar için listeden bir biçim stilini seçin. Bu listeden bir stil eklemek veya düzenlemek için, bu iletişimi kapatın, ve Biçimlendiraraç çubuğundaki Biçemler simgesine tıklayın.

Ziyaret edilmemiş bağlantı

Ziyaret edilmemiş bağlantılar için listeden bir biçem seçin. Bu listeden bir biçem eklemek veya düzenlemek için, bu iletişimi kapatın, ve Biçimlendiraraç çubuğundaki Biçemler simgesine tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!