Sayı Biçim Kodları

Number format codes can consist of up to four sections separated by a semicolon (;).

  1. İki bölümden oluşan bir sayı biçiminde, ilk bölümde pozitif değerler ve sıfır, ikinci bölümde de negatif değerler bulunur.

  2. Sayı biçimi kodu üç bölümden oluşuyorsa, ilk bölümde pozitif değerler, ikinci bölümde negatif değerler ve üçüncü bölümde sıfır değeri bulunur.

  3. Üç bölüme de, yalnızca belirlediğiniz koşullar karşılandığında uygulanabilecek biçimler atayabilirsiniz.

  4. Fourth section applies if the content is not a value, but some text. Content is represented by an at sign (@).

Ondalık Basamaklar ve Anlamlı Basamaklar

Use zero (0), the number sign (#) or the question mark (?) as placeholders in your number format code to represent numbers. The # only displays significant digits, while the 0 displays zeroes if there are fewer digits in the number than in the number format. The ? works as the # but adds a space character to keep decimal alignment if there is a hidden non-significant zero.

Use question marks (?), zeroes (0) or number signs (#) to represent the number of digits to include in the numerator and the denominator of a fraction. Fractions that do not fit the pattern that you define are displayed as floating point numbers.

Eğer sayının ondalık sınırlandırıcısının sağında, kalıptaki yer tutuculardan daha fazla basamak varsa, sayı uygun biçimde yuvarlanır. Sayının ondalık sınırlandırıcısının solunda, kalıptaki yer tutuculardan daha fazla basamak varsa, tüm sayı görüntülenir. Bir sayı biçimi kodu oluştururken, yer tutucuların nasıl kullanılacağını görmek için aşağıdaki listeyi kullanın:

Yer tutucular

Açıklama

#

Fazla sıfırları görüntülemez.

?

Fazla sıfırlar yerine boşluk karakteri görüntüler.

0 (Sıfır)

Sayıda, biçimdeki sıfırlardan daha az basamak varsa, fazla sıfırları görüntüler.


Örnekler

Sayı Biçimi

Biçim Kodu

3456,78 sayısını 3456,8 formunda

####.#

9,9 sayısını 9,900 formunda

#.000

13 sayısı 13,0 ve 1234,567 sayısı 1234,57 formunda

#.0#

5,75 sayısı 5 3/4 ve 6,3 sayısı 6 3/10 formunda

# ???/???

,5 sayısı 0,5 formunda

0.##

.5 sayısını 0.5   formunda (sonunda iki ilave boşlukla)

0.???


Binlik ayracı

Dil ayarınıza bağlı olarak, binler ayırıcısı olarak virgül, nokta veya boşluk kullanabilirsiniz. Ayırıcıyı, 1000'in katıyla gösterilen sayının boyutunu azaltmak için de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde virgül binlik ayracı olarak kullanılmıştır:

Sayı Biçimi

Biçim Kodu

15000 sayısı 15.000 formunda

#,###

16000 sayısı 16 formunda

#,


Sayı Biçimi Kodlarında Metin İçerme

Metin ve Sayılar

Sayı içeren bir hücreye uygulanmış bir sayı formatına metin eklemek için, metnin başına ve sonuna çift tırnak işareti (") ya da tek bir karakterden önce ters eğik çizgi (\) koyunuz. Örneğin "3.5 metre" görüntüsü için #.# "metre" ya da "3.5 m" görüntüsü için #.# \m yazınız. Eğer binlik ayıracı olarak boşluk kullanıyorsanız, önceki örneklerde çift tırnak arasına boşluk eklemelisiniz: doğru sonuçları elde etmek için #.#" metre" ya da #.#\ \m girmelisiniz.

Metin ve Metin

Metin içerebilecek bir hücreye uygulanan sayı biçimine metin eklemek için, metnin başına ve sonuna çift tırnak işareti (" ") koyun, ardından bir at (@) işareti ekleyin. Örneğin, "Aralık Toplamı" değerini göstermek için @ "Toplamı" biçimini kullanın.

Boşluklar

To use a character to define the width of a space in a number format, type an underscore (_) followed by the character. The width of the space varies according to the width of the character that you choose. For example, _M creates a wider space than _i.

To fill free space with a given character, use an asterisk (*) followed by this character. For instance:

*\0

will display integer value (0) preceded by as many as needed backslash characters (\) to fill column width. For accounting representation, you may left align currency symbol with a format similar to:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Renk

Sayı biçimi kodundaki bir bölümün rengini belirlemek için aşağıdaki renk adlarından birini köşeli ayraçların [ ] içine yazın:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Koşullar

Koşul Ayraçları

Yalnızca belirlediğiniz koşul karşılandığında uygulanacak bir sayı biçimi tanımlayabilirsiniz. Koşullar, köşeli ayraçların [ ] içine yazılır.

Herhangi bir sayı birleşimini ve <, <=, >, >=, = ve <> işleçlerini kullanabilirsiniz.

Örneğin, farklı sıcaklık verileri için farklı renkler kullanmak istiyorsanız, şu biçimi girin:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Sıfırın altındaki tüm değerler mavi, 0 ve 30 °C arasındaki değerler siyah ve 30 °C üzerindeki değerler kırmızı renkle gösterilir.

Pozitif ve Negatif Sayılar

Sayının pozitif, negatif ya da sıfıra eşit olmasına bağlı olarak sayıya farklı bir metin ekleyen bir sayı biçimi tanımlamak için aşağıdaki biçimi kullanın:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Yüzdeler, Bilimsel ve Kesirli Gösterim

Yüzdeler

To display numbers as percentages, add the percent sign (%) to the number format.

Bilimsel Gösterim

Bilimsel gösterim, çok büyük sayıları ya da çok küçük kesirleri kısa bir şekilde yazmanızı sağlar. Örneğin, bilimsel gösterimde, 650000, 6,5 x 105 ve 0,000065, 6,5 x 10-5 biçiminde yazılır. LibreOffice içinde, bu sayılar sırayla 6,5E+5 ve 6,5E-5 biçiminde yazılır. Sayıları bilimsel gösterimi kullanarak gösteren bir sayı biçimi oluşturmak için önce # ya da 0, daha sonra E-, E+, e- ya da e+ kodlarından birini girin. Eğer E veya e'den sonra işaret atlanırsa kuvvetin pozitif değeri olarak görüntülenmez. Mühendislik yazımını elde etmek için tam kısımdan sonra 3 (0 veya #) basamak yazın. Örneğin: ###.##E+00

Kesirli Gösterim

Bir değeri bir kesir olarak göstermek için biçim, iki veya üç parçadan oluşur: tam sayı isteğe bağlı parça, pay ve payda. Tam sayı ve pay, boş veya herhangi bir alıntılanmış metin ile ayrılır. Pay ve payda eğik çizgiyle ayrılır. Her bölüm bir #, ? kombinasyonundan oluşabilir ve 0 yer tutucu anlamındadır.

Payda, yer tutucunun sayısına göre kesrin en yakın değerini elde edecek şekilde hesaplanır. Örneğin, PI değeri 3 16/113 biçimiyle temsil edilir:

# ?/???

Payda değeri, yer tutucuların yerini alan değere zorlanılabilir. Örneğin, PI değerini 1/16'nın (yani 50/16) katına çıkarmak için bu biçimi kullanın:

?/16

Para Birimi Biçimlerinin Sayı Biçimi Kodları

Hesap tablonuzdaki hücrelerin varsayılan para birimi biçimi, işletim sisteminizin bölgesel ayarları tarafından belirlenir. İsterseniz, bir hücreye özel bir para birimi simgesi uygulayabilirsiniz. Örneğin, 1.125,45 € (Euro) değerini görüntülemek için #.##0,00 € girin.

Ayrıca, simgeden sonra ülkenin yerel kodunu girerek para biriminin yerel ayarını da belirleyebilirsiniz. Örneğin, [$€-407] değeri Almanya'da Euro para birimini gösterir. Bir ülkeye ilişkin yerel kodu görüntülemek için Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Sayılar sekmesindeki Dil listesinden ilgili ülkeyi seçin.

note

Para birimlerinin biçim kodu [$xxx-nnn] formunu kullanır; burada xxx, para birimi simgesi, nnn de ülke kodudur. EUR (Euro) gibi özel bankacılık simgeleri, ülke kodu gerektirmez. Para birimi biçimi Dil alanında seçtiğiniz dile bağımlı değildir.


Tarih ve Saat Biçimleri

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Tarih Biçimleri

Günleri, ayları ve yılları görüntülemek için aşağıdaki sayı biçimi kodlarını kullanın.

warning

Bütün biçim kodları tüm diller için anlamlı sonuçlar vermezler.


Biçim

Biçim Kodu

Ay, 3 biçiminde.

M

Ay, 03 olarak.

MM

Ay, Oca-Ara biçiminde

MMM

Ay, Ocak-Aralık biçiminde

MMMM

Ay Adının ilk harfi

MMMMM

Gün, 2 biçiminde

D

Gün, 02 biçiminde

DD

Gün, Pzr-Cmt biçiminde

NN or DDD or AAA

Gün, Pazar - Cumartesi biçiminde

NNN or DDDD or AAAA

Gün arkasından virgülle, "Pazar," gibi

NNNN

Yıl, 00-99 biçiminde

YY

Yıl, 1900-2078 biçiminde

YYYY

Takvim haftası

WW

Çeyrek, Q1 - Q4 biçiminde

Q

Çeyrek, 1. çeyrek - 4. çeyrek biçiminde

QQ

Dönem, kısaltma. Japon Gengou takviminde, tek karakter (olası değerler şunlardır: M, T, S, H)

G

Dönem, kısaltma

GG

Dönem, tam adı

GGG

Bir çağdaki yılın sayısı, kısa biçim

E

Bir çağdaki yılın sayısı, uzun biçim

EE ya da R

Dönem, tam adı ve yıl

RR ya da GGGEE


Yukarıda listelenmiş biçim kodları sizin dilinizdeki LibreOffice ile çalışır. LibreOffice bölgesel ayarını diğer bir bölgesel ayara çevirmek için, Diğer bölgesel dilin biçimlendirme kodlarını bilmeniz gerekir.

Örneğin, yazılımınız İngilizce yerel ayarlarını kullanıyorsa, ve yılları dört haneli olarak biçimlemek istiyorsanız, YYYY biçim kodunu girin. Yerel ayarları Alman olarak ayarladığınız zaman, yerine JJJJ kullanmalısınız. Aşağıdaki tablo sadece yerelleştirme farklılıklarını listelemektedir.

Bölgesel

Yıl

Ay

Gün

Saat

Haftanın günü

Dönem

English - en

ve tüm bölgesel değerler listelenmemiştir

Y

M

D

H

A

G

Almanca - de

J

T

Hollanda dili - nl

J

U

Fransızca - fr

A

J

O

İtalyanca - it

A

G

O

X

Portekizce - pt

A

O

İspanyolca - es

A

O

Danimarkaca - da

T

Norveççe - no, nb, nn

T

İsveççe - sv

T

Fince - fi

V

K

P

T


Tarih Girme

Hücreye bir tarih girmek için miladi (Gregoryen) takvim biçimini kullanın. Örneğin, İngilizce yerel ayarında, Oca 2, 2002 için 1/2/2002 yazın.

All date formats are dependent on the locale that is set in - Language settings - Languages. For example, if your locale is set to 'Japanese', then the Gengou calendar is used. The default date format in LibreOffice uses the Gregorian Calendar.

Yerel ayardan bağımsız bir takvim biçimi belirlemek için tarih biçiminin önüne bir değiştirici koyun. Örneğin, Musevi takvim biçiminin kullanıldığı bir tarihi İbranice olmayan yerel ayarlarda görüntülemek için [~jewish]DD/MM/YYYY yazın.

Belirtilen takvim, genişletilmiş LCID kullanılarak Microsoft Excel'e aktarılır. Genişletilmiş LCID format dizisinde de kullanılabilir. Destekleniyorsa bir takvim değiştiricisine dönüştürülecektir. Aşağıdaki Genişletilmiş LCID alanına bakın.

Değiştirici

Takvim

[~buddhist]

Tay Budist Takvimi

[~gengou]

Japon Gengou Takvimi

[~gregorian]

Gregoryen Takvimi

[~hanja] ya da [~hanja_yoil]

Kore takvimi

[~hijri]

Arap İslami Takvimi

[~jewish]

Musevi Takvimi

[~ROC]

Çin Cumhuriyeti Takvimi


Saat Biçimleri

To display hours, minutes and seconds use the following number format codes:

Biçim

Biçim Kodu

Saat, 0-23 biçiminde

H

Saat, 00-23 biçiminde

HH

Saat 00'dan 23'e kadar

[HH]

Daika 0-59 şeklinde

M

Dakika, 00-59 biçiminde

MM

Dakika 00'dan 59'da kadar

[MM]

Saniye, 0-59 biçiminde

S

Saniye, 00-59 biçiminde

SS

Saniye 00'dan 59'da kadar

[SS]


note

Saniyeleri kesir biçiminde göstermek için sayı biçimi kodunuza bir ondalık sınırlandırıcı ekleyin. Örneğin saati "01:02:03.45" şeklinde görüntülemek için şunu girinHH:MM:SS.00.


Dakika formatları M ve MM, ay tarih formatıyla karışıklığı önlemek için saat veya ikinci zaman formatlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

Eğer bir zaman 02:03.45 ya da 01:02:03.45 ya da 25:01:02 biçiminde girilirse, başka bir saat biçimi belirlenmemişse, şu biçimler atanır: MM:SS,00 ya da [HH]:MM:SS.00 ya da [HH]:MM:SS

Sayıları Yerel Karakterleri Kullanarak Görüntüleme

NatNum değiştiricileri

To display numbers using native number characters, use a [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] modifier at the beginning of a number format codes.

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code. See NatNum12 section below.

[NatNum1] değiştiricisi, sayıları, yerel ayara karşılık gelen yerel sayı biçimi koduyla eşleşen bir dizeye dönüştürmek için her zaman bire bir karakter eşlemesini kullanır. Diğer değiştiriciler, farklı yerel ayarlarla kullanılırlarsa, farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bir yerel ayar, biçim kodunun tanımlandığı dil ve bölge ya da yerel sayı değiştiricisinin ardından gelen [$-yyy] gibi bir değiştirici olabilir. Bu durumda, yyy, para birimi biçim kodlarında da kullanılan onaltılık MS-LCID'dir. Örneğin, Japonca kısa Kanji karakterlerinin kullanıldığı bir sayıyı İngilizce (ABD) yerel ayarlarda görüntülemek için, aşağıdaki sayı biçimi kodunu kullanın:

[NatNum1][$-411]0

Aşağıdaki listede Microsoft Excel [DBNumX] değiştiricisine karşılık gelen LibreOffice [NatNum] değiştiricisi gösterilmektedir. İsterseniz, yerel ayarınız için [NatNum] değiştiricisinin yerine bir [DBNumX] değiştiricisini kullanabilirsiniz. Mümkün olduğunda, LibreOffice kendi içinde, [DBNumX] değiştiricilerini [NatNumN] değiştiricileriyle eşler.

Tarihlerin [NatNum] değiştiricileriyle kullanılması diğer sayı türlerine göre farklı etkiler gösterebilir. Böyle etkiler 'CAL: ' ile gösterilir. Örneğin, 'CAL: 1/4/4' gün ve ay [NatNum4] değiştiricisi ile görüntülenirken, yılın [NatNum1] değiştiricisi kullanılırak gösterildiği anlamına gelir. Eğer 'CAL' belirtilmemişse, bu kısmi değiştiriciler için tarih biçimleri desteklenmez.

[NatNum0]

Bir doğal sayıyı ASCII Arapça basamaklara dönüştürmeyi dene. Zaten ASCII ise öyle kalır.

[NatNum1]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

Çince küçük harf karakterleri

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japonca

kısa Kanji karakterleri

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Korece

Korece küçük harf karakterleri

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

İbranice

İbranice karakterler

Arapça

Arapça-Hintçe karakterler

Tayca

Tay dili karakterleri

Hintçe

Hintçe-Devanagari karakterleri

Odia dili

Odia (Oriya) dili karakterleri

Marati Dili

Hintçe-Devanagari karakterleri

Bengalce

Bengalce karakterleri

Pencap dili

Pencap dili (Gurmukhi) karakterleri

Gujarati

Gujarati karakterleri

Tamilce

Tamilce karakterleri

Telugu dili

Telugu dili karakterleri

Kannada Dili

Kannada dili karakterleri

Malayalam

Malayalam karakterleri

Lao

Lao karakterleri

Tibetçe

Tibetçe karakterleri

Birmanca

Birmanca (Myanmar) karakterleri

Kimerce

Kimerce (Cambodian) karakterleri

Moğolca

Moğolca karakterleri

Nepalce

Hintçe-Devanagari karakterleri

Dzongkha dili

Tibetçe karakterleri

Farsça

Doğu Arapça-Hintçe karakterler

Slav Kilise Dili

Kiril karakterleri


[NatNum2]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

Çince büyük harf karakterleri

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japonca

geleneksel Kanji karakterleri

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Korece

Korece büyük harf karakterleri

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

İbranice

İbranice rakamlar


[NatNum3]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

tam genişlikli Arapça rakamlar

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japonca

tam genişlikli Arapça rakamlar

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Korece

tam genişlikli Arapça rakamlar

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

küçük harf metni

[DBNum1]

Japonca

modern uzun Kanji metni

[DBNum2]

Korece

resmi küçük harfli metin


[NatNum5]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

Çince büyük harf karakterleri

[DBNum2]

Japonca

geleneksel uzun Kanji metni

[DBNum3]

Korece

resmi büyük harfli metin


[NatNum6]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

tam genişlikli metin

[DBNum3]

Japonca

tam genişlikli metin

Korece

tam genişlikli metin


[NatNum7]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

kısa küçük harfli metin

Japonca

modern kısa Kanji metni

Korece

resmi olmayan küçük harfli metin


[NatNum8]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Çince

kısa büyük harfli metin

Japonca

geleneksel kısa Kanji metni

[DBNum4]

Korece

resmi olmayan büyük harfli metin


[NatNum9]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Korece

Hangul karakterleri


[NatNum10]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Korece

resmi Hangul metni

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Çeviriler

Doğal Sayı Karakterleri

DBNumX

Tarih Biçimi

Korece

resmi olmayan Hangul metni


Genişletilmiş LCID

Uyumlu ise, yerel numaralandırma ve takvim genişletilmiş LCID kullanarak Microsoft Excel'e aktarılır. Genişletilmiş LCID, NatNum değiştiricisi yerine dize formatında da kullanılabilir.

Genişletilmiş LCID, 8 onaltılık basamaktan oluşur: [$-NNCCLLLL], yerel rakamlar için 2 ilk rakam NN, takvim için CC ve LCID kodu için LLLL. Örneğin, [$-0D0741E], [NatNum1][$-41E][~buddhist]'e dönüştürülecektir: Thai yereli (041E) içinde Budist takvim (07) ile Tay rakamları (0D).

Doğal Sayılar

İlk iki basamak NN doğal sayıları temsil eder:

NN

Sayı

Temsil

Uyumlu LCID

01

Arapça

1234567890

tümü

02

Doğu Arapça

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Farsça

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengalce

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Pencap dili

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gujarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Oriya Dili

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamilce

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu dili

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada Dili

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malaya dili

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Tayca

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Lao

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetçe

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Birmanca

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrinya

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Kimerce

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Moğolca

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japonca

一二三四五六七八九〇

411

1C

(finansal)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(tam genişlikli Arapça)

1234567890

1E

Çince - basitleştirilmiş

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(finansal)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(tam genişlikli Arapça)

1234567890

21

Çince - geleneksel

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(finansal)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(tam genişlikli Arapça)

1234567890

24

Korece

一二三四五六七八九0

812

25

(finansal)

壹貳參四伍六七八九零

26

(tam genişlikli Arapça)

1234567890

27

Korece - Hangul

일이삼사오육칠팔구영


Takvim

Sıradaki iki basamak CC takvim kodunu içindir. Her takvim ancak bazı LCID için geçerlidir.

CC

Takvim

Örnek (YYYY-AA-GG)

Desteklenen LCID

00

Miladi

2016-08-31

Tümü

03

Gengou

28-08-31

411 (Japonca)

05

Bilinmeyen

4349-08-31

Desteklenmeyen

06 veya 17

Hicri

1437-11-28

401 (Arapça - Suudi Arabistan), 1401 (Arapça - Cezayir), 3c01 (Arapça - Bahreyn), 0c01 (Arapça - Mısır), 801 (Arapça - Irak), 2c01 (Arapça - Ürdün), 3401 (Arapça - Kuveyt), 3001 (Arapça - Lübnan), 1001 (Arapça - Libya), 1801 (Arapça - Fas), 2001 (Arapça - Oman), 4001 (Arapça - Katar), 2801 (Arapça - Suriye), 1c01 (Arapça - Tunus), 3801 (Arapça - B.A.E.), 2401 (Arapça - Yemen) ve 429 (Farsça)

07

Budist

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Tayca)

08

Musevi

5776-05-27

40D (İbranice)

10

Hintçe

1938-06-09

Desteklenmeyen

0E, 0F, 11, 12 veya 13

Bilinmeyen

2016-07-29

Desteklenmeyen

Desteklenmeyen

Hanja

412 (Korece)

Desteklenmeyen

ROC

0105-08-31

404 (Çince - Tayvanca)


NatNum12 modifier

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code.

Common NatNum12 formatting examples

Formatting code

Explanation

[NatNum12]

Spell out as cardinal number: 1 → one

[NatNum12 ordinal]

Spell out as ordinal number: 1 → first

[NatNum12 ordinal-number]

Spell out as ordinal indicator: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Spell out with capitalization, as cardinal number: 1 → One

[NatNum12 upper ordinal]

Spell out in upper case, as ordinal number: 1 → FIRST

[NatNum12 title]

Spell out in title case, as cardinal number: 101 → Hundred One

[NatNum12 USD]

Spell out as a money amount of a given currency specified by 3-letter ISO code: 1 → one U.S. dollar

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Spell out as a date in format "1st of May"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Spell out as a date in format "First of May, Nineteen Ninety-nine"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Display upper case abbreviated month name in format "JAN-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Display lower case month name in format "january"


Other possible arguments: "money" before 3-letter currency codes, for example [NatNum12 capitalize money USD]0.00 will format number "1.99" as "One and 99/100 U.S. Dollars".

Error Codes

If the value is outside the limits for the selected format the following error code is shown:

#FMT

Lütfen bizi destekleyin!