Bu komuta erişmek...

Choose Format - Axis - Y Axis - Numbers tab (chart documents).


Sınıf

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Biçim

Select how you want the contents of the selected to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format code box.

Para birimi kategorisi liste kutuları

Bir para birimi seçin ve sonra Biçim listesinde biçimlendirme seçeneklerini görmek için kaydırın.

note

Para birimlerinin biçim kodu [$xxx-nnn] formunu kullanır; burada xxx, para birimi simgesi, nnn de ülke kodudur. EUR (Euro) gibi özel bankacılık simgeleri, ülke kodu gerektirmez. Para birimi biçimi Dil alanında seçtiğiniz dile bağımlı değildir.


Dil

Dil ayarları, metin, farklı bir varsayılan dil ayarı kullanan bir işletim sisteminde açıldığında bile tarih ve para birimi biçimlerinin hatta ondalık ve binlik ayraçların korunmasını sağlar.

Seçenekler

Seçilmiş biçim için seçenekleri belirler.

Ondalık haneler

Görüntülenmesini istediğiniz ondalık hane sayısını girin.

Payda konumları

Kesir biçimi ile, görüntülemek istediğiniz payda için kaç yer görüntülenmesini istediğinizi girin.

Virgül öncesi sıfır sayısı

Virgülden önce görüntülenmesini istediğiniz sıfırların sayısını girin.

Negative numbers red

Changes the font color of negative numbers to red.

Thousands separator

Binler basamaklarının arasına bir ayırıcı ekler. Kullanılan ayırıcının türü dil ayarlarınıza bağlıdır.

Mühendislik yazımı

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Biçim kodu

Seçili biçime ilişkin sayı biçimi kodunu görüntüler. Özel bir biçim de girebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler yalnızca kullanıcı tanımlı sayı biçimlerinde kullanılabilir.

Ekle

Girdiğiniz sayı biçimi kodunu kullanıcı tanımlı kategorisine ekler.

Yorumu Düzenle

Seçili sayı biçimine açıklama ekler.

Sil

Seçilmiş sayı biçimini siler. Değişiklikler, LibreOffice yeniden başlatıldıktan sonra etkinleşir.

İsim satırı

Seçilmiş sayı biçimi için bir açıklama girin, ve sonra metin kutusu dışına tıklayın.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!