Yazı tipi efektleri

Kullanmak istediğiniz yazı tipi efektlerini belirtin.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Character - Font Effects tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Font Effects tab.


Yazitipi Efektleri Sayfası Pencere Resmi

Seçilen karakterlerin, veya imlecin bulunduğu kelimenin veya yazdığınız yeni metnin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Yazı Tipi Rengi

Sets the color for the selected text. If you select Automatic, the text color is set to black for light backgrounds and to white for dark backgrounds.

warning

Eğer - LibreOffice - Erişilebilirlik içindeki Ekran gösterimi için otomatik yazı rengini kullan onay kutusu seçilirse, ekrandaki metin rengi gözardı edilir.


Transparency

Sets the transparency of the character text. The value 100% means entirely transparent, while 0% means not transparent at all.

Text Decoration

Üstünü çizme

Uygulamak istediğiniz üst çizme biçemini seçin. Üst çizmeyi sadece kelimelere uygulamak için, Tekil kelimeler kutusunu seçin.

Üst çizgi rengi

Üst çizme için renk seçin.

Üstü çizili

Seçili metin için çizme biçemi seçin.

note

Eğer belgenizi Microsoft Word biçiminde kaydederseniz, bütün üst çizgi biçemleri tek çizgi biçemine dönüştürülür.


Altı çizili

Uygulamak istediğiniz altını çizme biçemini seçin. Altını çizmeyi sadece kelimelere uygulamak için, Tekil kelimeler kutusunu seçin.

note

Eğer bir üst simge metninin altını çizerseniz, alt çizgi üst simge hizasına kadar yükselir. Eğer üst simge normal metindeki bir kelime ise alt çizgi yükselmez.


Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Icon Underline

Altı çizili

Alt çizgi rengi

Alt çizme için renk seçin.

Yalnızca sözcükler

Seçili efektleri sadece kelimeler için uygular ve boşlukları yok sayar.

Efektler

Uygulamak istediğiniz yazı tipi efektlerini seçin.

Kabartma

Select a relief effect to apply to the selected text. The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page. The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.

Anahat

Seçilen karakterlerin anahattını gösterir. Bu uygulama her yazı tipi ile çalışmaz.

Gölge

Seçilen karakterlerin altına ve sağına bir gölge ekler.

Asya Dil Desteği

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Vurgu işareti

Seçilen metnin uzunluğu boyunca üzerinde veya altında gösterilecek bir karakter seçin.

Konum

Vurgu işaretlerinin nerede görüntüleneceğini belirtin.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Lütfen bizi destekleyin!