Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Media.


Galeri

Yan çubuktaki Galeri alanını açarak belgenize resimler ve ses klipleri eklemenize imkan verir.

Tara

Taranmış bir resmi belgenize ekler.

Lütfen bizi destekleyin!