Kaynakça Veritabanı

Kaynakça veritabanındaki kayıtları, ekler, siler, düzenler ve yönetirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Bibliography Database.


note

Eğer veritabanınızdaki alanlar salt okunur ise, veri kaynağı görünümünün kapalı olduğundan emin olun.


Kaynakça veritabanı kitapların örnek kayıtlarını içerir.

Kaynakça veritabanında bir tablo seçmek, kayıtları aramak, ve kayıtları süzgeçler ile sıralamak için araç çubuğunu kullanın.

Yeni Kayıt Eklenmesi

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Kayıtları Bulma ve Süzme

Bir alan girişinde anahtar sözcüklerle eşleşen kayıtları bulabilirsiniz.

Arama Değerini Girme

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

Otomatik Süzgeç

Arama Değeri kutusuna girdiğiniz değeri kullanarak, bir başka veri alanında arama yapmak için uzun tıklayın. Sadece bir veri alanında arama yapabilirsiniz.

Yeni süzgeç ayarlarına göre tablodaki kayıtlar listesi otomatik güncellenir.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice mevcut süzgeç ayarlarını bu iletişim penceresini sonraki açışınız için kaydeder.

Bir tablodaki tüm kayıtları görüntülemek için, Süzgeci Sıfırla simgesine tıklayın.

Bir Kaydın Silinmesi

Geçerli tabloda bir kaydı silmek için, kaydın satır başlığı üzerinde sağ tıklayın, ve sonra Satırı Sil menü komutunu seçin.

Veri kaynağını değiştirme

Veri Kaynağı

Kaynakça veritabanı için veri kaynağını seçin.

Sütun Düzeni

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Geçerli Sütun İsmi'ne bağlamak istediğiniz veri alanını seçin. Mevcut veri alanlarını değiştirmek için, kaynakçanızda farklı bir veri kaynağı seçin.

Lütfen bizi destekleyin!