Belgeyi Birleştir

Aynı belgenin kopyalarında yapılan değişiklikleri özgün belgeye aktarır. Alt bilgilerde, üst bilgilerde, çerçevelerde ve alanlarda yapılan değişiklikler yok sayılır. Benzer değişiklikler otomatik olarak birleştirilir.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Lütfen bizi destekleyin!