Süzgeç

Liste sekmesindeki değişiklik listesini süzgeçten geçirmek için ölçütlerini belirlersiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.


Tarih

Belirlediğiniz tarih ve saate göre değişiklik listesini süzgeçten geçirir.

Tarih/Saat'i Belirle

Icon Set Date/Time

İlgili kutulara geçerli tarih ve saati girer.

Yazar

Listeden seçtiğiniz yazarın adına göre değişiklik listesini süzgeçten geçirir.

Yorum

Filters the comments of the changes according to the keyword(s) that you enter.

tip

Ayrıca, açıklamaları süzerken düzenli ifadeler (wildcards) (arama karakterleri) kullanabilirsiniz.


Lütfen bizi destekleyin!