Liste

Değişikliklerin her birini kabul et ya da reddet.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.


The List tab displays all of the changes that were recorded in the current document. If you want to filter this list, click the Filter tab, and then select your filter criteria.

Seçim alanı

Lists the changes that were recorded in the document. When you select an entry in the list, the change is highlighted in the document. To sort the list, click a column heading. Hold down while you click to select multiple entries in the list.

tip

To edit the comment for an entry in the list, right-click the entry, and then choose Edit - Comment.


Bir değişikliği kabul ettikten ya da reddettikten sonra, listedeki girdiler "Kabul Edildi" ya da "Reddedildi" durumuna göre yeniden sıralanır.

İşlem

Belge üzerinde yapılan değişiklikleri listeler.

Yazar

Değişiklikleri yapan kullanıcıyı listeler.

Tarih

Değişikliğin yapıldığı tarih ve saati listeler.

Yorum

Değişikliğe yapılan yorumları listeler.

Kabul Et

Seçilen değişikliği kabul eder ve belgedeki değişikliğin vurgusunu kaldırır.

Reddet

Seçilen değişikliği reddeder ve belgedeki değişikliğin vurgusunu kaldırır.

Tümünü Kabul Et

Tüm değişiklikleri kabul eder ve belgedeki vurguyu kaldırır.

Tümünü Reddet

Tüm değişiklikleri reddeder ve belgedeki vurguyu kaldırır.

Listenin kısa yol menüsünde ilave komutlar da vardır:

Açıklamayı Düzenle

Değişikliğe yapılan yorumu düzenle.

Sırala

Sütun başlıklarına göre listeyi sıralar.

İşlem

Değişiklikleri türlerine göre sıralar.

Yazar

Sorts the list according to the author.

Tarih

Değişiklikleri tarih ve saate göre sıralar.

Yorum

Değişikliklere yapılan yorumları değişikliğe göre sıralar.

Belge Konumu

Belgedeki değişikliklerin konumuna göre listeyi azalan düzende sıralar. Bu, varsayılan sıralama yöntemidir.

Lütfen bizi destekleyin!