Manage changes

Kaydedilmiş değişiklikleri kabul et veya reddet.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes - Manage.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes


Liste

Değişikliklerin her birini kabul et ya da reddet.

Süzgeç

Liste sekmesindeki değişiklik listesini süzgeçten geçirmek için ölçütlerini belirlersiniz.

Lütfen bizi destekleyin!