Show

Kayıtlı değişiklikleri gösterir ya da gizler.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes - Show.


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Fare işaretçisini belgedeki değiştirilen bir işaretleme öğesinin üzerine getirdiğinizde, bir İpucu, değişikliği yapan yazarı ve değişiklik tarihini ve saatini gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!