Show Track Changes

Kayıtlı değişiklikleri gösterir ya da gizler.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes - Show.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Show track changes

Show track changes


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Fare işaretçisini belgedeki değiştirilen bir işaretleme öğesinin üzerine getirdiğinizde, bir İpucu, değişikliği yapan yazarı ve değişiklik tarihini ve saatini gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!