Değişiklikleri Kaydet

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes - Record.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Record Changes

Record Changes


Değişiklikleri kaydet komutu etkin olduğunda aşağıdaki değişiklikler izlenir:

Lütfen bizi destekleyin!