Değişiklikler

Dosyanızdaki değişiklikleri izlemek için kullanılabilen komutları listeler.

Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Track Changes.


Değişiklikleri Kaydet

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Değişiklikleri Koru

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Show

Kayıtlı değişiklikleri gösterir ya da gizler.

Yönet

Kaydedilmiş değişiklikleri kabul et veya reddet.

Açıklama

Kaydedilmiş değişiklik için bir açıklama girin.

Please support us!