Açıklama

Seçilmiş sıcak noktanın özelliklerini listeler.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.


Köprü

Sıcak noktaya iliştirilmiş URL'nin özelliklerini görüntüler.

Adres:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to a named anchor within the current document, e.g. to a shape with name "anchor_name", the address should be of the form "#anchor_name". To target an anchor in another document, the address should be of the form "file:///path/to/another_document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Çerçeve:

URL adresindeki belgenin içinde açılmasını istediğiniz hedef çerçeve ismini girin. Ayrıca listeden tüm tarayıcılar tarafından tanınan standart bir çerçeve ismi de seçebilirsiniz.

Ad:

Görüntü için bir ad girin.

Açıklama

Sıcak nokta için bir açıklama girin.

Lütfen bizi destekleyin!