ImageMap Editor

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Tools - ImageMap.

From the tabbed interface:

On the Image menu of the Image tab, choose ImageMap.

From toolbars:

Icon Image Map

Image Map


Resimlere Tıklanabilir Özel Alanlar Eklemek

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Uygula

Görüntü haritasında yaptığınız değişiklikleri uygular.

Icon Apply

Uygula

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

Kaydet

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

Kaydet

Seçim

Görüntü haritasındaki bir sıcak noktayı düzenlenmesi için seçer.

Icon Select

Seçim

Dikdörtgen

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

Dikdörtgen

Elips

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

Elips

Poligon

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Poligon

Serbest çokgen

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Serbest çokgen

Noktaları düzenle

Seçilmiş olan sıcak nokta alanının şeklini yer tutucu noktalarının düzenlenmesi yoluyla değiştirmenize olanak sağlar.

Icon Edit points

Noktaları düzenle

Noktaları taşı

Seçilmiş sıcak nokta şeklinin bağımsız yer tutucu noktalarını taşımanıza olanak sağlar.

Icon Move Points

Noktaları taşı

Noktaları ekle

Sıcak nokta alanı kenarına tıkladığınız konumda bir yer tutucu ekler.

Icon Insert Points

Noktaları ekle

Nokta sil

Seçilmiş yer tutucuyu siler.

Icon Delete Points

Nokta sil

Etkin

Seçilmiş sıcak nokta alanındaki köprüyü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Icon Active

Makro

Bir tarayıcıda seçilmiş sıcak nokta alanına tıkladığınız zaman çalıştırılacak makroyu atamanıza olanak sağlar.

Icon Macro

Makro

Özellikler

Seçilmiş sıcak nokta için özellikleri belirlemenize imkan tanır.

Icon Properties

Özellikler

Adres:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Çerçeve:

URL adresindeki belgenin içinde açılmasını istediğiniz hedef çerçeve ismini girin. Ayrıca listeden standart bir çerçeve ismi de seçebilirsiniz.

Çerçeve türleri listesi

Grafik Görünümü

Sıcak noktalara tıklayıp düzenleyebilmeniz için görüntü haritasını gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!