Kopyala

Seçileni panoya kopyalar.

Not Simgesi

Kopyaladığınız her zaman, panodaki içeriğin üzerine yazılır.


Bu komuta erişmek...

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Icon

Copy


Lütfen bizi destekleyin!