Yinele

Son komutu yineler. Bu komut Writer ve Calc uygulamalarında kullanılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!