Ana Belge Oluştur

Geçerli Writer belgesinden bir ana belge yaratır. Kaynak dosyada seçilmiş paragraf biçiminin veya anahat düzeyinin, her görüldüğü yerde yeni bir alt-belge oluşturulur.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Send - Create Master Document.


Siz bir ana belge yarattıktan sonra Gezgin görülür. Alt-belgeyi düzenlemek için, Gezgin penceresindeki listede ismine çift tıklayın.

Dosya adı

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

ayıran

Select the paragraph style or outline level that you want to use to separate the source document into sub-documents. By default a new document is created for every outline level 1.

Dosya türü

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

Kaydet

Dosyayı kaydeder.

Lütfen bizi destekleyin!