Address Book Source

Adres defteriniz için veri kaynağını ve alan atamalarını düzenleyin.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Address Book Source.


Adres Defteri Kaynağı

Adres defteriniz için veri kaynağını ve veri tablosunu ayarlar.

Veri Kaynağı

Adres defteriniz için veri kaynağını seçin.

Tablo

Adres defteriniz için veri tablosunu seçin.

Assign

Add a new data source to the Address Book Source list.

Alan ataması

Adres defteriniz için alan atamalarını tanımlayın.

(Alan Adı)

Adres defteri girdisine karşılık gelen alanı veri tablosundan seçin.

Lütfen bizi destekleyin!