Güvenlik

Mevcut belge için parola seçeneklerini ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Properties - Security tab.


Dosyayı salt-okunur aç

Bu belgenin sadece okunur bir biçimde açılmasına izin vermek için işaretleyin.

Not Simgesi

Bu dosya paylaşma seçeneği belgenşin kazara değiştirilmesinin önüne geçer. Belgenin bir kopyasını düzenlemek ve aslı ile aynı isimle kaydetmek hala mümkündür.


Değişiklikleri Kaydet

Değişiklikleri kaydetmeyi etkinleştirmek için işaretleyin. Düzenle - Değişiklikleri İzle - Kaydet ile aynı anlama gelir.

Öneri Simgesi

Kaydetme aşamasını bir parola ile korumak için Koru'yu tıklayın ve bir parola girin. Bu belgenin diğer kullanıcıları kendi değişikliklerini yapabilecek ama parolayı bilmeden değişikliklerin kaydını devre dışı bırakamazlar.


Koru / Korumayı kaldır

Kayıt değişikliği durumunu bir parolayla korur. Eğer değişiklik kaydı mevcut belgede korunuyorsa düğme Korumayı Kaldır adını alır. Korumayı kaldırmak için Korumayı Kaldır düğmesine tıklayın ve doğru parolayı girin.

Lütfen bizi destekleyin!