Genel

Geçerli dosya hakkında temel bilgiyi bulundurur.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Properties - General tab.


Dosya

Dosya adını görüntüler.

Type

Geçerli belgenin dosya türünü görüntüler.

Location

Dosyanın saklandığı dizinin adı ve yolu görüntülenir.

Size

Geçerli belgenin büyüklüğü byte cinsinden görüntülenir.

Created

Dosya ilk kaydedildiği zamanki tarih ve saat ve yazar bilgisini görüntüler.

Modified

Dosyanın LibreOffice biçiminde kaydedildiği son zamandaki tarih ve saat ve yazar bilgisini görüntüler.

Template

Dosyanın yaratılmasında kullanılan şablonu görüntüler.

Digitally signed

Belge imzalıysa, son imzalayan yazarın adı imzalandığı tarih ve saat görüntülenir.

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

Dosyanın yazdırıldığı en son zamandaki tarihi, saati ve kullanıcı adını görüntüler.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Dosya yaratıldıktan bu güne kadar geçen süre içinde dosyanın düzenleme amacıyla kaç saat açık kaldığını görüntüler. Düzenleme süresi dosya kaydedildiğinde güncellenir.

Revision number

Dosyanın kaç kere kaydedildiğini görüntüler.

Kullanıcı verilerini kullan

Dosya ile birlikte kullanıcının tam ismini kaydeder. Bu ismi - LibreOffice - Kullanıcı Verisi bölümünden düzenleyebilirsiniz.

Sıfırlama Özellikleri

Toplam düzenleme süresini sıfırlar, oluşturma tarihi ve saatini şu andaki zamana çevirir ve sürüm numarasını 1 değerine ayarlar. Ayrıca düzenleme ve yazdırma tarihleri de silinir.

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview in PNG format inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Preferred resolution for images

Check this box to select the preferred image resolution in points per inch, which is used as default when an image is inserted into a Writer, Impress or a Draw document and resize it according to the value in the list box.

Lütfen bizi destekleyin!