Tanım

Belge hakkında açıklayıcı bilgi bulundurur.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Properties - Description tab.


Başlık

Belgeniz için bir başlık girin.

Konu

Belgeniz için bir konu girin. Benzer içerikli belgeleri gruplamak için bir konu kullanabilirsiniz.

Anahtar kelimeler

Belgenizin içeriklerini indislemek için kullanmak istediğiniz anahtar sözcükleri girin. Anahtar sözcükler virgüllerle ayrılmalıdır. Bir anahtar sözcük noktalı virgüller ve boşluklar bulundurabilir.

Açıklamalar

Belgenizi tanımlamanıza yardım eden açıklamaları girin.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Lütfen bizi destekleyin!