Export As

Export the document in PDF or EPUB formats.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose File - Export As.

From toolbars:

Icon Export As

Export As


PDF olarak dışa aktar

Mevcut belgeyi Taşınabilir Belge Biçimi sürüm 1.4'e kaydeder. Bir PDF dosyası destekleyen yazılım kurulu olduğunda herhangi bir platformda özgün biçiminde görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

Doğrudan PDF olarak dışa aktar

Tüm belgeyi varsayılan PDF ayarlarınızı kullanarak dışa aktarın.

EPUB olarak dışa aktar

Export the current file to EPUB.

EPUB is standard for electronic book files with the extension .epub that can be downloaded and read on devices like smartphones, tablets, computers, or e-readers.

Doğrudan EPUB olarak dışa aktar

Tüm belgeyi varsayılan EPUB ayarlarınızı kullanarak dışa aktarın.

Lütfen bizi destekleyin!