Farklı Kaydet

Geçerli belgeyi farklı bir konuma, veya başka bir dosya ismiyle, veya başka bir dosya ismi veya dosya türünde kaydeder.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose File - Save As.

From the tabbed interface:

Choose File - Save As.

From toolbars:

Icon Save as

Farklı Kaydet

From the keyboard:

+Shift+S.


note

Bir belgeyi şablon olarak kaydetmek için Dosya - Şablonlar - Şablon Olarak Kaydet komutunu kullanın.


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

Dosya adı

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

Dosya türü

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

PDF olarak dışa aktar

XML Dosya Biçimleri

warning

Belgenizi harici bir dosya türünde kaydetmeden önce, daima LibreOffice dosya türünde kaydedin. Harici dosya türünde dışarı aktardığınız zaman, bazı biçemleme özellikleri kaybolabilir.


Parola ile kaydet

Dosyayı bir parola ile korur, böylece dosya doğru parola girildikten sonra açılabilir.

note

Sadece LibreOffice XML-tabanı biçimindeki dosyalar parola ile kaydedilebilir.


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Seçim

LibreOffice Draw ve Impress programlarında seçilmiş grafik nesnelerini diğer biçimlerde dışarı aktarır. Eğer bu onay kutusu işaretlenmemişse, bütün belge dışarı aktarılır.

note

Eğer herhangi bir belge dosyasını aktarıyorsanız, bütün belge dışarı aktarılır.


Kaydet

Dosyayı kaydeder.

Lütfen bizi destekleyin!