Farklı Kaydet

Geçerli belgeyi farklı bir konuma, veya başka bir dosya ismiyle, veya başka bir dosya ismi veya dosya türünde kaydeder.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Not Simgesi

Bir belgeyi şablon olarak kaydetmek için Dosya - Şablonlar - Şablon Olarak Kaydet komutunu kullanın.


Dosya adı

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

Dosya türü

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

PDF olarak dışa aktar

XML Dosya Biçimleri

Uyarı Simgesi

Belgenizi harici bir dosya türünde kaydetmeden önce, daima LibreOffice dosya türünde kaydedin. Harici dosya türünde dışarı aktardığınız zaman, bazı biçemleme özellikleri kaybolabilir.


Kaydet

Dosyayı kaydeder.

Parola ile kaydet

Dosyayı bir parola ile korur, böylece dosya doğru parola girildikten sonra açılabilir.

Not Simgesi

Sadece LibreOffice XML-tabanı biçimindeki dosyalar parola ile kaydedilebilir.


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Süzgeç ayarlarını düzenle

Bazı veri dosyaları için hesap tablosu kaydetme seçenekleri ayarlamanıza olanak sağlar.

Seçim

LibreOffice Draw ve Impress programlarında seçilmiş grafik nesnelerini diğer biçimlerde dışarı aktarır. Eğer bu onay kutusu işaretlenmemişse, bütün belge dışarı aktarılır.

Not Simgesi

Eğer herhangi bir belge dosyasını aktarıyorsanız, bütün belge dışarı aktarılır.


Please support us!