Bir kopya kaydet

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Save a Copy.


Geçerli dosyanın aynı içeriğine sahip başka bir dosya oluşturur. Mevcut dosya düzenleme için açık tutulur.

Lütfen bizi destekleyin!