Bir kopya kaydet

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Save a Copy.


Geçerli dosyanın aynı içeriğine sahip başka bir dosya oluşturur. Mevcut dosya düzenleme için açık tutulur.

File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

File name

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

File type

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

Save with password

Dosyayı bir parola ile korur, böylece dosya doğru parola girildikten sonra açılabilir.

Not Simgesi

Sadece LibreOffice XML-tabanı biçimindeki dosyalar parola ile kaydedilebilir.


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Save

Dosyayı kaydeder.

Lütfen bizi destekleyin!