Yerel ya da uzak bir dosya açar veya içeri aktarır.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Open.

+O

On the Standard bar, click

Icon Open

Dosya Aç


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Open command.

Not Simgesi

If the file that you want to open contains styles, special rules apply.


Alanı göster

İçinde bulunduğunuz klasördeki dosyaları ve klasörleri gösterir. Herhangi bir dosyayı açmak için dosyayı seçin ve 'ı tıklayın.

Öneri Simgesi

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Modern system file dialogs present many features for file handling. Most allows you to rename, delete, create files, sort list of files, display files and folders in icons, tree or list views, traverse the file system folder tree and much more. Use the mouse right button to get a list of commands on the selected files in the display area.

Dosya adı

Enter a file name or a path for the file.

The following features are available in the dialog:

  1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

  2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Sürüm

Seçilmiş dosyanın birden fazla sürümü var ise, açılmasını istediğiniz sürümü seçin. Belgenizin birden çok sürümünü Dosya - Sürümler menü komutuyla açılan iletişim penceresinde kaydedebilir ve yönetebilirsiniz. Bir belgenin sürümleri salt okuma kipinde açılır.

Dosya türü

Açmak istediğiniz dosya türünü seçin ya da klasördeki tüm dosya türlerini görüntülemek için Tüm Dosyalar (*) seçeneğini seçin.

Seçilmiş belgeyi(leri) açar.

Ekle

Eğer iletişim penceresini Ekle - Belge yoluyla açmışsanız, düğmesi Ekle olarak etiketlenir. Seçilmiş belgeyi geçerli olan belgenize imleç konumunda ekler.

Salt-okunur

Dosyayı salt okunur kipte açar.

Belgelerin Şablonlar ile Birlikte Açılması

When you open a document created from a template, LibreOffice checks to see if the template has been modified since the document was last opened. If the template was changed, a dialog is shown where you can select which styles to apply to the document.

LibreOffice recognizes templates located in any directory defined for Templates in - LibreOffice - Paths.

If a document was created using a template that cannot be found, a dialog is shown that asks you how to proceed next time the document is opened.

To break the link between the document and the missing template, click No, otherwise LibreOffice will look for the template the next time you open the document.

note

When you use File - Save As and select a template filter to save a template in a directory that is not specified in the Templates path, then the documents based on that template will not be checked.


Lütfen bizi destekleyin!