Biçim

Kağıt biçemlendirme ayarları yapılır.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Yeni - Etiketler - Biçim sekmesini seçin.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Yatay karakter sıklığı

Etiketler veya kartvizitlerdeki sol köşelerden diğer etiketin veya kartvizitin sol köşesine olan uzaklık değerini görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlıyorsanız, buraya bir değer girin.

Dikey karakter sıklığı

Displays the distance between the top edge of a label or a business card and the top edge of the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here.

Genişlik

Etiket veya kartvizitin genişliğini görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Yükseklik

Etiket veya kartvizitin yüksekliğini görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Sol kenar

Kağıdın sol köşesinden, ilk etiketin veya kartvizitin sol köşesinin uzaklığını görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Top margin

Kağıdın üst köşesinden, ilk etiketin veya kartvizitin üst köşesinin uzaklığını görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Sütun

Kağıdın genişliğine yatay olarak kaç adet etiket veya kartvizit sığdırılacağını girin.

Satırlar

Kağıdın yüksekliğine dikey olarak kaç adet etiket veya kartvizit sığdırılacağını girin.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Kaydet

Şu anki etiket veya kartviziti kaydeder.

Etiket Biçimi Kaydet

Markası

Arzu edilen markayı girin veya seçin.

Tür

Bir etiket türü seçin veya girin.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!