Biçim

Kağıt biçemlendirme ayarları yapılır.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Yeni - Etiketler - Biçim sekmesini seçin.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Yatay karakter sıklığı

Etiketler veya kartvizitlerdeki sol köşelerden diğer etiketin veya kartvizitin sol köşesine olan uzaklık değerini görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlıyorsanız, buraya bir değer girin.

Dikey karakter sıklığı

Etiketler veya kartvizitlerdeki üst köşelerden diğer etiket veya kartvizitin üst köşesine olan uzaklık değerini görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Genişlik

Etiket veya kartvizitin genişliğini görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Yükseklik

Etiket veya kartvizitin yüksekliğini görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Sol kenar

Kağıdın sol köşesinden, ilk etiketin veya kartvizitin sol köşesinin uzaklığını görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Üst kenar boşluğu

Kağıdın üst köşesinden, ilk etiketin veya kartvizitin üst köşesinin uzaklığını görüntüler. Eğer özel bir biçim tanımlarsanız, buraya bir değer girin.

Sütun

Kağıdın genişliğine yatay olarak kaç adet etiket veya kartvizit sığdırılacağını girin.

Satırlar

Kağıdın yüksekliğine dikey olarak kaç adet etiket veya kartvizit sığdırılacağını girin.

Kaydet

Şu anki etiket veya kartviziti kaydeder.

Etiket Biçimi Kaydet

Markası

Arzu edilen markayı girin veya seçin.

Tür

Bir etiket türü seçin veya girin.

Önizleme Alanı

Displays a preview of the current selection.

Lütfen bizi destekleyin!