Galeri İçerik Menüsü

Seçilmiş nesnenin bir belgeye nasıl ekleneceği tanımlanır.

Seçilmiş nesnenin bir kopyasını doğrudan belgeye ekler.

Seçilmiş nesneyi bir bağlantı olarak belgeye ekler.

Önizleme komutu seçilmiş grafiği görüntüler.

Seçilmiş Galeri nesnesine bir başlık atanır.

Onaylama işleminden sonra seçilmiş grafiği galeriden siler.

Lütfen bizi destekleyin!