Kenetlenmiş Pencerelerin Gösterilmesi ve Gizlenmesi

Every docked window has an icon to control the display properties of the window.

Kenetlenmiş bir pencereyi görüntülemek veya gizlemek için, simgeye tıklayın.

Kenetlenmiş Pencerelerin Otomatik Görüntülenmesi ve Otomatik Gizlenmesi

Gizlenmiş kenetlenebilir bir pencereyi açmak için pencerenin köşesine tıklayın.

Kenetlenebilir pencere siz fare işaretçisini pencere dışına çıkarttığınızda, otomatik olarak kapanır.

Kenetlenmiş çoklu pencereler Otomatik Görüntüleme/Otomatik Gizleme kipinde tek bir pencereymiş gibi davranırlar.

Sürükle ve Bırak

Eğer bir nesneyi gizlenmiş bir kenetlenebilir pencere bulunan köşe üzerine sürüklerseniz, pencere otomatik görüntüleme kipinde açılır.

Lütfen bizi destekleyin!