ASCII Süzgeç Seçenekleri

Dosya dışa aktarılır veya içe alınırken, temel yazı tipi, dil, karakter kümesi, paragraf sonları gibi, bazı seçenekleri belirleyebilirsiniz. İletişim siz bir ASCII dosyasını "kodlanmış metin" süzgeci ile yüklediğiniz zaman görülür, veya dosyayı ilk kez kaydediyorsanız veya "farklı kaydet" yoluyla başka bir ad ile kaydediyorsanız da görülür.

Bu komuta erişmek...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Özellikler

Dosyanızı içe alırken veya dışarı aktarırken ayarlamalarını yaparsınız. Dışa aktarılırken, sadece karakter kümesi ve paragraf sonları belirlenebilir.

Karakter kümesi

İçe alınan veya dışarı aktarılan dosya için karakter kümesini seçin.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Varsayılan yazı tipleri

Varsayılan yazı tipini ayarları ile, görüntülenecek metin için özgün yazı tipini seçebilirsiniz. Varsayılan yazı tiplerini sadece dosyalar içe alınırken seçebilirsiniz.

Dil

Eğer henüz tanımlanmamışsa, metin dilini belirlersiniz. Bu ayar dosya içe alınırken kullanılır.

Paragrafı sonlandır

Bir metin satırı için paragraf sonu karakterini seçersiniz.

CR & LF

Bir "Satır Başı (Carriage Return)" veya "Satır besle (Linefeed)" karakteri üretir. Bu seçenek ön tanımlıdır.

CR

paragraf sonu için "Satır Başı (Carriage Return)" karakteri üretilir.

LF

paragraf sonu için "Satır Besle (Linefeed)" karakteri üretilir.

Lütfen bizi destekleyin!