İçe aktar (metin)

Sınırlandırması olmayan veri için içeri aktarma seçenekleri ayarlanır.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).


İçeri aktarım

Karakter kümesi

İçeri alınacak dosyadaki karakter kümesi belirlenir.

Dil

Numara dizilimlerinin nasıl içe aktarıldığını belirler.

Eğer dil Varsayılan (CSV içe aktarımı için) ya da Otomatik (HTML içe aktarımı için) olarak ayarlanmışsa, Calc evrensel olarak ayarlanmış dili kullanacaktır. Eğer Dil özel bir dile ayarlanmışsa, sayıları içe aktarırken bu dil kullanılacaktır.

Bir HTML belgesi içeri aktarılırken , Dil seçeneği evrensel HTML seçeneği ile çakışabilir. Sayılar için yerel dil olarak 'İngilizce (ABD)' yi kullanın. Evrensel HTML seçeneği sadece Otomatik Dil seçeneği seçildiğinde etkin olacaktır. Eğer HTML İçe Aktarım Seçenekleri iletişim penceresinde bir dil seçerseniz, evrensel HTML seçeneği görmezden gelinecektir.

Satırdan

İçe aktarım işleminin hangi satırdan itibaren başlayacağını belirler Satırlar iletişim kutusunun altındaki önizleme penceresinde görüntülenirler.

Ayırıcı seçenekleri

Verinizin ayırıcılar veya sabit genişlikte sınırlandırıcılar kullandığını belirler.

Sabit genişlik

Sabit genişlikte veri (eşit sayıda karakterler) sütunlara ayrılır. Genişliği ayarlamak için önizleme penceresindeki cetvele tıklayın.

Ayıran

Verinizde kullanılan ayırıcıyı seçin.

Sekme

Sekme karakterleriyle sınırlandırılmış veriyi sütunlara ayırır.

Noktalı virgül

Noktalı virgül karakterleriyle sınırlandırılmış veriyi sütunlara ayırır.

Virgül

Virgül karakterleriyle sınırlandırılmış veriyi sütunlara ayırır.

Boşluk

Boşluk karakterleriyle sınırlandırılmış veriyi sütunlara ayırır.

Diğer

Veriyi sütunlara sizin belirlediğiniz özel ayırıcı karaktere göre ayırır. Not: Bu özel karakter veriniz içinde bulunmak zorundadır.

Sınırlandırıcıları birleştir

Ardışık sınırlandırıcıları birleştirir ve boş veri alanlarını siler.

Boşlukları kes

Veri alanlarından başlangıç ve sondaki boşlukları kaldırır.

Karakter sınırlandırıcı

Metin verisini sınırlamak için bir karakter seçin. Bu karakteri ayrıca metin kutusuna yazarak da girebilirsiniz.

Diğer seçenekler

Diğer içe aktarma seçeneklerini ayarlar.

Alıntı alanını metin olarak biçimlendir

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, değerleri bütünlüklerinde gösterilen alan ve hücreler (değerin ilk ve son karakteri metin sınırlandırıcıya eşit olan) metin olarak içe aktarılacaktır.

Özel numaraları denetle

Bu seçenek etkinleştirildiğinde Calc, günler, zaman ve bilimsel yazımların yazım biçimleri dahil tüm sayı biçimlerini otomatik olarak algılayacaktır.

Seçili olan dil özel numaraların nasıl algılanacağını belirler, çünkü farklı diller ve bölgeler pek çok özel numaraya sahiptir.

Bu seçenek kapatıldığında, Calc sadece ondalık sayıları tespit edecek ve dönüştürecektir. Diğerleri, bilimsel gösterimle biçimlendirlmiş sayılar da dahil olacak şekilde, metin olarak içe aktarılacaktır. Bir ondalık sayı dizisi 0-9 arası rakamları, binlik basamak ayırıcılar ve ondalık ayırıcıları içerebilir. Binlik basamak ve ondalık ayırıcıları seçili dil ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Boş hücreleri atla

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Calc, boş olanları yapıştırırken önceki hücrenin içeriğini korur. Aksi takdirde, Calc önceki hücrelerin içeriğini siler.

Metinden Sütunlara dönüşümünde, hücre içeriği bir ayırıcı ile başlar ve bu seçenek devre dışı bırakılırsa, ilk sütun boşaltılır.

Alanlar

Veriniz sütunlara ayrıldığında, nasıl görüntüleneceğini gösterir.

Sütun tipi

Önizleme penceresinde bir sütun seçin ve alınan verilerin uygulanacağı veri türünü seçin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Tür

İşlev

Standart

Veri türünü LibreOffice belirler.

Metin

İçe alınan veri metin olarak işlem görür.

Tarih (GAY)

Sütunda içe alınmış veriye tarih biçemi uygulanır (Gün, Ay, Yıl).

Tarih (AGY)

Sütunda içe alınmış veriye tarih biçemi uygulanır (Ay, Gün, Yıl).

Tarih (YAG)

Sütunda içe alınmış veriye tarih biçemi uygulanır (Yıl, Ay, Gün).

ABD İngilizcesi

Sayılar ABD İngilizcesi biçimiyle düzenlenmiş olarak araştırılır ve sistem dili dikkate alınmaz. Sayı biçimi uygulanmaz. Eğer veride ABD İngilizcesi sayı biçimi yoksa Standart biçim uygulanır.

Gizle

Sütundaki veri içeri alınmaz.


Eğer (GAY), (AGY), veya (YAG) tarih biçimlerinden birini seçmişseniz ve sayıları sınırlandırıcılar olmadan girmişseniz, sayılar aşağıdaki gibi yorumlanır:

Karakter sayısı

Tarih biçimi

6

ikişer karakter sırasıyla gün, ay ve yıl olarak alınır.

8

Sırayla dört karakter yıl için, ikisi ay için son iki ise gün için alınır.

5 veya 7

6 ve 8 karakterde olduğu gibi, fakat sıra düzeninde ilk kısım bir karakter eksik değerlendirilir. Bu şekilde gün ve ay için başındaki 0 gözardı edilecektir.


Öneri Simgesi

Eğer içeri alınan verinizin önündeki sıfırların bulunmasını istiyorsanız, telefon numaraları gibi, sütuna metin biçimi uygulayın.


Önizleme

İçeri aktarılmış verinin sütunlara ayrıldıktan sonra nasıl görüneceğini görüntüler. Bir sütuna içeri aktarılırken biçim uygulamak için, sütuna tıklayın ve Sütun tipi'ni seçin. Bir Sütun tipi'ni seçtiğiniz zaman sütun başlığında uygulanan biçim görüntülenir.

Eğer içeri alınan veri için sabit genişlikte sütunlar kullanmak isterseniz, cetvele tıklayarak genişlik sınırlarını ayarlayın.

Fare Olmaksızın Gezinti

Süzgeçler hakkında daha fazla bilgi için, İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeç Bilgisi konusuna bakın.

Lütfen bizi destekleyin!