İçe Aktarma ve Dışa Aktarma Süzgeçleri Hakkında

LibreOffice'da, kendi XML biçimleri'nin dışında olan bir çok yabancı XML biçimli dosyaları açabilir ve kaydedebilirsiniz.

Dosya tipini iletişim penceresini kullanarak sizin seçmeniz gereken durumlar olabilir. Örneğin, veritabanı tablosu olarak açmak istediğiniz metin biçiminde bir veritabanı tablonuz varsa, dosyayı seçtikten sonra dosya tipini "Metin CSV" olarak belirlemeniz gerekmektedir.

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

- Yükle/Kaydet - VBA Özellikleri içerisinde MS Ofis belgeleri içerisindeki VBA makro kodlarının ayarlarını tanımlayabilirsiniz. VBA makroları LibreOffice içerisinde çalışamaz; önce dönüştürülüp uyum sağlatılmaları gerekir. Genellikle LibreOffice'i Word, Excel veya PowerPoint dosyalarının görüntüsünü değiştirmek için kullanmak istersiniz ve daha sonra dosyayı Microsoft Ofis biçiminde içerdiği makroları değiştirmeden kaydedersiniz. LibreOffice davranış biçimini isteğe göre ayarlayabilirsiniz: ya VBA makroları LibreOffice altyordamı olarak olarak yorum satırı halinde kaydedilir ve MS Ofis biçimi olarak belge kaydedildiğinde doğru bir şekilde geri yazılır ya da yükleme sırasında silinecek Microsoft Ofis makrolarını seçebilirsiniz. Son seçenek Microsoft Ofis belgeleri içerisindeki virüslere karşı etkili bir korumadır.

Harici biçimler ve dosya türleri konusunda notlar

Kurulmuş olmasalar bile, bazı süzgeçler ve Kaydet iletişimlerinde seçilebilirler. Eğer böyle bir süzgeç seçerseniz, eğer gerek duyuyorsanız, yine bu süzgeci kurabileceğinizi, söyleyen bir mesaj görüntülenir.

'a eklediğiniz zaman pano RTF biçimini kullanır.

Öneri Simgesi

Süzgeç sizeKarakter kodlamalı metin belgelerini açarken veya kaydederken yardım eder. Süzgeç karakter kümesi seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açar, bu pencerede varsayılan yazı tipini dili ve paragraf sonlarını da seçebilirsiniz.


HTML Biçemi ile İçe ve Dışa Aktarmak

LibreOffice Writer ile, HTML belgelerinize dipnot ve son notlar ekleyebilirsiniz. Notlar meta etiketleri ile dışa aktarılır. Dipnot ve son not karakterleri köprüler olarak dışa aktarılır.

Bir HTM belgesinde notlar bilinmeyen karakterler için kullanılır. "HTML:..." ile başlayan ">" karakteriyle biten Her not HTML kodu olarak işlenir, fakat bu belirtimler olmaksızın dışa aktarılır. "HTML:..."'den metin çevresinde sonra çeşitli etiketler bulunabilir. Vurgulu karakterler ANSI karakter kümesine dönüştürülür. Notlar içe alma sırasında yaratılır (örneğin dosya özellikleri veya bilinmeyen etiketler).

HTML içeri alma esnasında LibreOffice Writer UTF-8 veya UCS2 karakter kodlamasındaki dosyaları okuma yeteneğine sahiptir. ANSI karakter kümesindeki bütün karakterler, veya sistem karakter kümesindeki karakterler görüntülenebilir.

HTML dışa aktarım esnasında, - Yükle/Kaydet - HTML Uyumluluğu'de seçilen karakter kümesi kullanılır. Burada mevcut olmayan karakterler, modern web tarayıcılarda doğru görüntülenen, bir vekil listesine yazılır. Bu tip karakterleri dışa aktarırken, uygun bir uyarı alırsınız.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

"Yazı tipi" Mozilla Firefox'da; yazı tipinden önce, "yazı-biçimi" (italik, yok), "yazı-değişkeni (font-variant)" (normal, küçük-harfli "small-caps") ve "yazı-genişliği" (normal, koyu) karşılıklarıyla değerlendirilir.

If LibreOffice Writer are set as the export option, the sizes of the control field and their internal margins are exported as styles (print formats). CSS1 size properties are based on "width" and "height" values. The "Margin" property is used to set equal margins on all sides of the page. To allow different margins, the "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" and "Margin-Bottom" properties are used.

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

CSS1 özelliklerinin HTML dışa aktarımları için LibreOffice 'in ölçüm birimi kümesi kullanılır. Birim - LibreOffice Writer - Genel ya da - LibreOffice Writer/Web - Görünüm altından metin ve HTML dosyaları için ayrı ayrı ayarlanabilir. Dışa aktarılan ondalık hane sayısı birime bağlıdır.

Ölçüm Birimi

CSS1'de Ölçüm Birimi İsmi

Azami Ondalık Hane Sayısı

Milimetre

mm

2

Santimetre

cm

2

Inç

in

2

Pika

pc

2

Nokta

nk

1


LibreOffice Web sayfası süzgeci CSS2'nin belirli yeteneklerini desteklemektedir. Ancak bunu kullanmak için - Yükle/Kaydet - HTML Uyumluluğu'nda baskı anahat dışa aktarımı etkinleştirilmelidir. Daha sonra, HTML belgelerinde, HTML sayfa biçemi yanında, "İlk Sayfa", "Sol Sayfa" ve "Sağ Sayfa"'yı da kullanabilirsiniz. Bu biçemler ilk sayfa, sol sayfa ve sağ sayfa için farklı sayfa boyutu ve kenarlıklar ayarlamanıza imkan verir.

Numaralamanın İçe Alınması ve Dışa Aktarılması

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

Numaralamada sol paragraf girintisi "margin-left" (sol boşluk) CSS1 özelliği olarak gösterilir. İlk satır girintileri numaralandırılmada ihmal edilir ve dışarı aktarılmaz.

Hesap Tablosu Dosyalarının İçe Alınması ve Dışa Aktarılması

LibreOffice silinmiş kısımlara başvuruları içe alır ve dışarı aktarır. Örneğin, başvurulan sütun gibi. Tüm formül dışa aktarma sırasında görülebilir ve silinmiş başvuru (#BAŞV!) göstergesiyle görülür. İçe alma sırasında bir silinmiş başvuru için, #BAŞV! göstergesi oluşturulur.

Grafik Dosyalarının İçe Alınması ve Dışa Aktarılması

HTML belgelerinde olduğu gibi, LibreOffice grafik dosyası adıyla dosya açarken (LibreOffice Impress) öğesi olan ya da olmayan bir süzgeci kullanmayı seçebilirsiniz. Eğer süzgeç kullanmazsanız, dosya LibreOffice Draw belgesi olarak açılacaktır. Aksi takdirde eski program sürümünde kaydedilmiş dosya artık LibreOffice Impress içinde açılacaktır.

Bir EPS dosyası içe alırken, belgede bir grafik önizlemesi görüntülenir. Eğer önizleme mümkün değilse, belgede grafik ile aynı ölçüde bir yer tutucu görüntülenir. Unix ve Microsoft Windows altında bir PostScript yazıcıyla içe alınmış dosyayı yazdırabilirsiniz. EPS grafikleri dışarı aktarılırken, TIFF veya EPS biçiminde bir önizleme yaratılır. Eğer bir EPS grafiği diğer grafiklerle birlikte EPS biçiminde dışarı aktarılırsa, bu dosya değişmeksizin yeni dosya içine gömülür.

TIFF biçiminde dosyalar içe alınıp dışarı aktarılırken çok sayfalı TIFF grafiklerine izin verilir. Grafikler bir dosya içinde tek tek resimler kümesi olarak getirilir, örneğin, bir faks'ın teker teker sayfaları.

Bazı LibreOffice Çizim ve LibreOffice Sunum seçeneklerine Dosya - Dışa Aktar üzerinden ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgileri Grafik Dışa Aktarma Seçeneklerinde bulabilirsiniz.

PostScript

Bir belgeyi veya grafiği PostScript biçiminde dışarı aktarmak için:

  1. Henüz kurmadıysanız, bir PostScript yazıcı sürücüsü kurun, Apple LaserWriter gibi.

  2. Dosya - Yazdır menü komutuyla belgeyi yazdırın.

  3. İletişim penceresinde PostScript yazıcıyı seçin ve Dosyaya yazdır onay kutusunu işaretleyin. Bir PostScript dosyası yaratılacaktır.

Lütfen bizi destekleyin!