Kısayol Menüsü

Kes

Seçilmiş olan nesneyi keser ve onu panoya depolar. Panodaki nesne Yapıştır komutunun kullanımıyla tekrar eklenebilir.

Yapıştır

Panoya taşımış olduğunuz elemanı belgenize ekler. Bu komut sadece panodaki nesne imlecin bulunduğu konuma eklenebiliyorsa çağrılabilir.

Ekle

Galeride bir alt menü açar. Bu alt menüyle Kopyala ve Bağlantı komutlarından birini seçebilirsiniz. Seçilmiş Galeri nesnesi geçerli belgeye kopyalanabileceği gibi bağlantı olarak da eklenir.

warning

Eğer belgenizde bir nesne seçerseniz, sonra yeni bir ekleme seçili nesneyi değiştirir.


Arkaplan

Seçili resmi arka plan grafiği olarak ekler. Grafiğin tüm sayfayımı yoksa paragrafı mı kaplayacağını belirlemek için, Sayfa veya Paragraf alt menüsünü kullanın.

Kopyala

Seçilmiş elemanı panoya kopyalar.

Sil

Mevcut seçimi siler. Eğer birden fazla nesne seçilmişse, hepsi silinecektir. Birçok durumda, nesneler silinmeden önce bir onaylama sorusu görüntülenir.

Nesne veri taşıcıdan fiziksel olarak silinebileceği gibi içeriğine bağlı olarak sadece ekrandan uzaklaştırılabilir.

Galeri içindeyken Sil alt menüsünü seçerseniz, giriş Galeriden silinecek, fakat dosya dokunulmadan kalacaktır.

Seçili nesneyi yeni bir görev için açmak içinkomutunu kullanın.

Yeniden adlandır

Seçili nesnenin yeniden adlandırılmasını sağlar. Yeniden adlandır komutunun seçilmesinden sonra isim seçilir ve yeni bir isim doğrudan girilebilir. İmleci ismin başına ve sonuna yerleştirmek, silmek, bir kısmını eklemek, yeni konuma taşımak için ok tuşlarını kullanın.

Güncelle

Penceredeki görünümü veya seçili nesnedeki görünümü tazeler.

Önizleme

Galeride seçilmiş öğe azami boyutuyla görüntülenir. Normal Galeri görünümü için, önizleme üzerine çift tıklatın.

Bağlantı Oluştur

Bu komut bir nesne seçiliyken etkinleştirilebilir. Seçili nesnenin olduğu dizinle aynı dizinde "xxx bağlantısı" şeklinde isimlendirilmiş (xxx nesnenin ismini temsil eder) dosya yaratılacaktır.

Lütfen bizi destekleyin!