Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Yeni Sayfa

Seçilen sayfanın altına boş bir sayfa ekler.

Sayfayı Çoğalt

Geçerli sayfadan sonra mevcut sayfanın bir kopyasını ekler.

Insert /Objects from File

Tüm dosyayı veya dosyadan bazı öğeleri eklemenize izin verir.

Sayfayı Yeniden Adlandır

Sayfa için yeni bir isim ayarlar.

Sayfayı Sil

Geçerli sayfayı sil.

Save Background Image

Saves the background image of the current .

Set Background Image

Set the image background of the .

Properties

Sayfa yönünü, sayfa kenar boşluklarını, arka planı ve diğer düzen seçeneklerini ayarlar.

Master Page

New Master

Delete Master

Master background

Master Objects

Master Elements

Move

Sayfa Gezgini

Sayfa gezgini için bir alt menü açar.

Please support us!