Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Image

Insert an image

Çizelge

Bir hücre veya tablo aralığının ya da varsayılan verilere dayanan bir çizelge ekler.

Table

Mevcut slayt veya sayfaya yeni bir tablo ekler.

Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

Nesne

Belgenize gömülü bir nesne ekler; bu formül, 3B model, çizelge veya OLE nesnesi olabilir.

Insert Snap Point/Line

Nesneleri hızlıca hizalayabileceğiniz bir kavrama noktası veya kavrama çizgisi (kılavuz olarak da bilinir) ekler.

Layer

Belgeye yeni bir katman ekler. Katmanlar yalnızca Draw'da görünür, İmpress'te değil.

Text Box

Insert a text box

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

FontWork

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Hyperlink

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Biçimlendirme İşareti

Özel biçimlendirme işaretleri ekleyebileceğiniz bir alt menü açar.

Page Number

Insert a text box with the current page number.

Alanlar

Slaydınıza ekleyebileceğiniz genel alanları listeler.

Form Kontrolü

Bu alt menü metin kutusu, onay kutusu, seçenek düğmesi ve liste kutusu gibi belgeye eklenebilecek form kontrollerini barındırır.

Lütfen bizi destekleyin!