Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Character

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraph

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Bullets and Numbering

Mevcut paragrafa madde imi veya numaralandırma ekler ve bunların biçimlerini düzenlemenize izin verir.

Position and Size

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Line

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Area

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Text

Seçili çizim veya metin nesnesinde metin için sabitleme ve yerleşim seçeneklerini ayarlar.

Layer

Seçilen katmanın özelliklerini değiştirir.

Biçemler

Biçemler yan çubuğunu açar, burada sunumunuza uygulayabileceğiniz grafikler ve sunum biçemleri bulunur.

Please support us!