Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Geri al

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Tekrarla

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Kes

Seçileni siler ve panoya kopyalar.

Kopyala

Seçileni panoya kopyalar.

Yapıştır

Geçici taşıma panosunun içeriğini imlecin konumuna ekler, ve varsa seçili metin ve objeleri bu içerik ile değiştirir.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Tümünü Seç

Etkin dosyanın, çerçevenin, veya metin nesnesinin bütün içeriği seçilir.

Find & Replace

Geçerli belgede arama yapar veya metinleri, biçimleri değiştirir.

Points

Enables you to edit points on your drawing.

Glue points

Enables you to edit glue points on your drawing.

Duplicate

Seçilen nesnenin bir veya birden fazla kopyasını yapar.

Cross-fading

Şekiller oluşturur ve onları iki çizim nesnesi arasında tekdüze artışlarla dağıtır.

Fields

Eklenen alanın özelliklerini düzenler.

Slaytı Sil

Mevcut slaytı veya sayfayı siler.

Links

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Nesne

Dosyanızdaki seçili bir nesneyi Ekle - Nesne komutuyla düzenlemenize izin verir.

Hyperlink

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Please support us!