Menüler

Burada tüm LibreOffice Draw menüleri, alt menüleri ve bunların iletişim pencereleri ile ilgili açıklamalar bulacaksınız.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

Bu menü, Draw belgeleri ile çalışırken kullanılan aç, kapat, yazdır gibi genel komutları içerir. LibreOffice Draw programından çıkmak için Çıkış'a tıklayın.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Görünüm

Draw belgelerinin görünüm özelliklerini belirler.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

Pencere

Belge pencerelerini organize edebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz komutları bulundurur.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.

Lütfen bizi destekleyin!