Metin Ekleme

Bir çizime veya sunuma eklenebilecek pek çok metin türü vardır:

Metin Kutusu Eklemek

 1. Click the Text iconIcon and move the mouse pointer to where you want to enter the text box.

 2. Belgenizin içerisine istediğiniz boyutta bir metin kutusu sürükleyin.

 3. Metin kutusuna metninizi yazın veya yapıştırın.

Düzenlemek veya yazı tipi büyüklüğü ya da yazı tipi rengi gibi metin özelliklerini biçimlendirmek için metne çift tıklayın. Kenarlık rengi gibi nesne özelliklerini düzenlemek ya da nesneyi diğer nesnelerin önüne ya da arkasına yerleştirmek için metin kutusunun kenarlığına tıklayın.

Metni Çerçevelere Uydurmak

 1. Yukarıdaki adımlarda tanımlandığı üzere bir metin dosyası oluşturun.

 2. Metin nesnesi seçili iken Biçimlendir - Metini seçin. Metin iletişim kutusu açılır.

 3. Metin sekme sayfasında Yüksekliği metne uydur onay kutusundaki işareti kaldırın, ardından Çerçeveye uydur onay kutusunu işaretleyin. TAMAMa tıklayın.

 4. Şimdi metin karakterlerinin şeklini ve boyutunu değiştirmek için metin kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Belirtme çizgisi

Grafiğe çift tıkladıktan sonra metni herhangi bir grafiğe ekleyebilirsiniz.

Metnin konumuna karar vermek için, Biçim - Metin'deki ayarları kullanın.

 1. For example, click the arrow next to the Callouts iconIcon to open the Callouts toolbar.

 2. Belirtme çizgisini seçin ve fare imlecini çizgilerin başlamasını istediğiniz yere kaydırın.

 3. Belirtme çizgisini çizmek için sürükleyin.

 4. Metni girin.

Metni Kopyalama

 1. Writer belgesindeki metni seçin.

 2. Metni geçici taşıma panosuna kopyalayın (Düzenle - Kopyala).

 3. Sayfanın veya sılaytın metni yapıştırmak istediğiniz yerine tıklayın.

 4. Bir metni Düzenle - Yapıştır veya Düzenle - Özel yapıştır kullanarak yapıştırabilirsiniz.

  Özel yapıştırı kullanarak yapıştırılacak metnin biçimini seçebilirsiniz. Biçime bağlı olarak farklı metin özniteliklerini kopyalayabilirsiniz.

Metni İçe Aktarma

 1. Sayfanın veya sılaydın metni içe aktarmak istediğiniz yerine tıklayın.

 2. Ekle - Dosya'yı seçin.

 3. Bir metin (*.txt) ya da HTML dosyası seçin ve Ekle'ye tıklayın.Metin Ekleme iletişim penceresi açılacaktır. Tamam'a tıklayın ve metni ekleyin.

Lütfen bizi destekleyin!