nesneleri Grupla

Birden çok nesneyi tek bir nesne gibi davranacak şekilde gruplayabilirsiniz. Bir gruptaki tüm nesneleri tek bir birimmiş gibi taşıyabilir ve dönüştürebilirsiniz. Grubun tümünün veya gruptaki elemanların birer birer özelliklerini (çizgi boyutu veya renk doldurma gibi) değiştirebilirsiniz. Gruplar geçici veya atanmış olabilir:

Gruplar başka gruplarla da gruplanabilirler. Gruplara uygulanan eylemler grubun içindeki nesnelerin göreceli konumlarını etkilemez.

Nesneleri gruplandırmak için:

Simge

Select the objects you want to group and choose Shape - Group - Group.

Örneğin, bir şirket logosundaki tüm nesneleri gruplandırabilir ve logoyu tek bir nesneymişcesine hareket ettirebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Nesneleri gruplandırdıktan sonra, grubun herhangi bir bölümünü seçmek bütün grubu seçer.

Bir Gruptaki Nesneleri Seçmek

Simge

Grubun içine girerek nesneleri seçebilirsiniz. Gruba girmek için çift, nesneyi seçmek için tek tıklayın. Ayrıca gruba nesne ekleyebilir ve gruptan nesne de çıkartabilirsiniz. Grubun parçası olmayan nesneler devre dışı bırakılır.

Simge

Gruptan çıkmak için, grubun dışındaki herhangi bir yere çift tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!