Geçişli Dolgu Oluşturmak

Geçişli dolgu, bir çizim nesnesine uygulayabileceğiniz iki farklı rengin veya aynı rengin tonlarının aşamalı olarak karışımıdır.

Geçişli dolgu uygulamak için:

 1. Bir çizim nesnesi seçin.

 2. Biçim - Alan'a tıklayın ve Geçişler'i uygulanacak Dolgu tipi olarak seçin.

 3. Listeden bir geçişli dolgu biçemi seçin ve Tamam'a tıklayın

Özel Geçişli Dolgu Oluşturmak

Kendi geçişli dolgularınızı oluşturabilir, var olan geçişli dolgu üzerinde değişlik yapabilir ve ayrıca geçişli dolgu dosyalarını kaydedip yükleyebilirsiniz.

Özel geçişli dolgu oluşturmak için:

 1. Biçimlendir - Alanı seçin ve Geçişliler sekmesini tıklayın.

 2. Yeni geçişlinizin temeli olarak kullanmak üzere listeden bir geçişli seçin ve Ekleyi tıklayın.

 3. Metin kutusundaki geçişli için bir ad yazın ve Tamamı tıklayın.

  Verdiğiniz ad gelişli listesinin en altında belirir ve düzenlemek için seçilir.

 4. Geçişli özelliklerini ayarlayın ve geçişliyi kaydetmek için Değişiklik yapa tıklayın.

 5. Tamam'a tıklayın.

Geçişlileri ve Saydamlığı kullanmak

Herhangi bir çizim nesnesinin geçişli ya da saydamlık özelliklerini fareniz ile ayarlayabilirsiniz.

Bir çizim nesnesinin geçişlisini ayarlamak için:

 1. Değişiklik yapmak istediğiniz geçişlisi olan çizim nesnesini seçin.

 2. Biçimlendir - Alanı seçin ve Geçişliler sekmesini tıklayın.

 3. Gereksinimlerinize uyacak şekilde geçişlinin değerlerini ayarlayın ve Tamamı tıklayın.

Öneri Simgesi

Bir nesnenin saydamlığını ayarlamak için, nesneyi seçin, Biçim - Alan'a tıklayın ve Saydamlık sekmesine gidin.


Lütfen bizi destekleyin!