Dilimleri ve Bölümleri Çizmek

Elips araç çubuğu hem elips hem de daire çizebilmek için gerekli olan araçları içerir. Ayrıca daire ve elips için bölüm ve dilimleri de çizebilirsiniz.

Bir dairenin veya elipsin dilimini çizmek için:

 1. Elips araç çubuğunu açınız ve Circle Pie veya Ellipse Pie simgelerinden birine tıklayınız. Simge. Fare dilimin küçük bir simgesiyle birlikte çizgi boyunca değiliklikleri uygular.

 2. Çizmek istediğiniz dairenin kenarına işaretleyiciyi konumlandırın ve daireyi oluşturmak için sürükleyin.

  Öneri Simgesi

  Merkezinden sürükleyerek bir daire oluşturmak için, sürüklerken tuşlarına basın.


 3. Daire istediğiniz boyuta ulaştığında fare düğmesine basmayı bırakın. Bıraktığınızda, dairenin yarıçapına karşılık gelen bir çizgi belirir.

 4. Dilimin ilk sınırını yerleştirmek istediğiniz noktaya işaretleyiciyi konumlandırın ve tıklayın.

  Not Simgesi

  İmleci izleyen yarıçap çizgisi çemberin sınırları ile kısıtlı olduğundan belge içinde herhangi bir yere tıklayabilirsiniz.


 5. Dilimin ikinci sınırını yerleştirmek istediğiniz noktaya işaretleyiciyi konumlandırın ve tıklayın. Tamamlanan dilim görüntülenir.

Bir daire ya da elips dilimi çizmek için, dairede dilim oluşturulması için kullanılan adımları takip edin.

Elipse dayalı bir yay çizmek için yay simgelerinden birini seçin ve çembere dayalı dilim çizmek için gerekli adımları aynı sırayla izleyin.

Lütfen bizi destekleyin!