Nesneleri Birleştirmek ve Şekil İnşa Etmek

Birleştirilen çizim nesneleri gruplanmış nesneler olarak hareket eder ancak tek tek nesneleri düzenlemek için grubun içine giremezsiniz.

Not Simgesi

Sadece iki boyutlu nesneleri birleştirebilirsiniz.


İki boyutlu nesneleri birleştirmek için:

  1. İki veya daha fazla iki boyutlu(2-D) nesneyi seçin.

  2. Choose Shape - Combine.

Grupların aksine, birleştirilmiş nesneler yığının en altındaki nesnenin özelliğini alır. Birleştirilmiş nesneleri birbirinden ayırabilirsiniz ancak özgün nesnenin özellikleri kaybolacaktır.

Nesneleri birleştirdiğinizde, nesnelerin üst üste geldiği yerlerde delikler belirecektir.

Birleştirilmiş nesnelere örnek

Örnekte, birleştirilmemiş nesneler solda birleştirilmiş olanlar ise sağdadır.

Şekil Oluşturmak

İki ya da daha fazla çizim nesnesine Şekiller- Birleştir, Çıkar ve Kesişim komutlarını uygulayarak istediğiniz şekilleri oluşturabilirsiniz.

Not Simgesi

Şekil komutları sadece iki boyutlu nesnelerde çalışır.


Oluşturulan nesneler yığının en altındaki nesnenin özelliğini alır.

Bir şekil oluşturmak için:

  1. İki veya daha fazla iki boyutlu(2-D) nesneyi seçin.

  2. Choose Shape and one of the following:

Şekil Komutları

Aşağıdaki örneklerde, özgün nesneler solda değiştirilmiş şekiller ise sağda yer almaktadır.

Şekiller - Birleştir

Şekilleri kaynaştırmak için açıklayıcı resim

Seçili nesnelerin alanını yığınlama sırasının en altındaki nesnenin alanına ekler.

Şekiller - Çıkar

Şekillerin çıkarılması için örnek

Seçilen nesne kadarlık alanı, yığın sırasının en altındaki nesnenin alanından çıkarır.

Şekiller - Kesişim

Şekillerin kesişimine örnek

Seçilen nesnelerin üst üste bindiği alan yeni bir şekil oluşturur.

Kesişen kısım dışındaki alan silinir.

Lütfen bizi destekleyin!