Nesneleri Düzenlemek, Hizalamak ve Dağıtmak

Nesneleri Düzenlemek

Belgenize yerleştirdiğiniz her nesne bir öncekinin üzerine ard arda yığılmaktadır. Yığın sırasını yeniden düzenlemek için nesneyi seçin ve aşağıdakileri uygulayın.

 1. Konumunu değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Bağlam menüsünü getirmek için Şekil - Sıralama menü öğesini seçin ve sıralama seçeneklerinden birini seçin:

  En Öne Getir nesneyi diğer nesnelerin önüne getirir

  Öne Getir nesneyi nesne yığınında bir ön konuma getirir

  Geri Gönder nesneyi nesne yığınında bir geri konuma götürür

  En Geri Gönder nesneyi tüm dğer nesnelerin ardına gönderir

  Nesnenin Arkasına nesneyi sizin seçtiğiniz bir başka nesnenin arkasına yerleştirir

Bir Nesneyi Başka Bir Nesnenin Ardında Ayarlamak

 1. Konumunu değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Bağlam menüsünü açmak için Şekil - Sıralama öğesini seçin ve Nesnenin Arkasındayı seçin. Fare işaretçisi bir ele dönüşür.

 3. Seçili nesneyi arkasına yerleştirmek istediğiniz nesneye tıklayın

İki Nesnenin Yığındaki Sıralarını Değiştirmek

 1. Her iki nesneyi de seçmek için Shift'e basılı tutarak tıklayın.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

Nesneleri Hizalama

Hizalama fonksiyonu nesneleri birbirlerine veya sayfaya göre hizalamanıza izin verir.

 1. Sayfaya göre hizalamak istediğiniz bir nesneyi veya birbirlerine göre hizalamak istediğiniz nesneleri seçin.

 2. Choose Shape - Align Objects and select one of the alignment options.

Nesneleri Dağıtmak

If you select three or more objects in Draw, you can also use the Distribute selection command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects.

 1. Dağıtılacak üç veya daha fazla nesne seçin.

 2. Şekil - Dağılım'ı seçin.

 3. Yatay ve dikey dağıtım seçeneğini seçip TAMAMa tıklayın.

Seçili nesneler yatay ve dikey eksenler boyunca dağıtılırlar. En dıştaki iki nesne referans noktaları olarak alınır ve Dağıtım komutu uygulandığında hareket ettirilmezler.

Lütfen bizi destekleyin!