Çizim için Kısayol Tuşları

Takip eden liste Çizim belgesi için kısayolları belirtir.

LibreOffice içi genel kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Çizim için İşlev Tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

F2

Metin ekleme ya da düzenleme.

F3

Bireysel nesneleri düzenlemek için grubu açar.

+F3

Grup düzenleyiciyi kapat.

Shift+F3

Çoğaltma penceresini açar.

F4

Konum ve Boyut iletişim penceresini açar.

F5

Gezgin iletişim penceresini açar.

F7

İmla Denetimi.

+F7

Eşanlamlılar iletişim penceresini açar.

F8

Nokta düzenleme açık/kapalı

+Shift+F8

Çerçeveye sığdırır.

Biçemler penceresini açar.


Çizimler için Kısayol Tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

Artı (+) Tuşu

Yakınlaştır.

Eksi (-) Tuşu

Uzaklaştır.

Çarpma (x) Tuşu (numara takımı)

Sayfayı ekrana sığdırmak için yakınlaştır.

Bölme (÷) Tuşu (numara takımı)

Geçerli seçimde yakınlaştır.

+Shift+G

Seçilmiş nesneleri gruplar.

Shift++A

Seçilen grupları çözer.

+Shift+K

Seçilen nesneleri birleştirir.

+Shift+K

Seçilen nesneleri ayırır.

+Shift+ +

Öne getir.

+ +

İleriye getir.

+ -

Geriye gönder.

+Shift -

Geri gönder.


Belirli Çizimler İçin Özel Kısayol Tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

Sayfa yukarı

Önceki sayfaya geç

Sayfa Aşağı

Sonraki sayfaya geç

+Page Up

Önceki katmana geç

+Page Down

Sonraki katmana geç

Ok Tuşu

Seçilen nesneyi ok tuşu yönünde taşır.

+Ok Tuşu

Saya görünümünü ok tuşu yönünde taşır.

Bir nesneyi sürüklerken 'e tıklayın. Not: Bu kısayol sadece Taşırken Kopyala seçeneği - LibreOffice Draw - Genel'de etkinleştirilmişken (varsayılan olarak etkindir) çalışır.

Fare düğmesi serbest bırakıldığında sürüklenen nesnenin bir kopyasını oluşturur.

+Enter klavye ile (F6) Araçlar çubuğundaki bir çizim nesnesi simgesine odaklan

Ön tanımlı boyutta bir çizim nesnesini geçerli görünümün merkezine ekler.

Shift+F10

Seçilen nesnenin içerik menüsünü açar.

F2

Metin kipine geç.

Enter

Eğer bir metin nesnesi seçilmişse metin kipine geçer.

+Enter

Eğer metin nesnesi seçilmiş ise metin kipine geçer. Eğer bir metin nesnesi yoksa veya sayfadaki metin nesneleri arasında bir dolaşım varsa yeni bir sayfa eklenir.

Nesneyi çizmek veya yeniden boyutlandırmak için tuşuna basın ve fareyi nesnenin ortasından dışarı doğru hareket ettirin.

+ bir nesneye tıklayın.

Geçerli seçilen nesnenin arkasındaki nesneyi seçer.

+Shift+nesneyi tıklayın

Geçerli seçilen nesnenin önündeki nesneyi seçer.

Bir nesneyi seçerken Shift tuşu

Seçime nesneler ekleyin veya seçimden nesneler çıkarın.

Bir nesneyi taşırken Shift+ sürükle

Seçilmiş nesnenin hareketi 45 derecenin katlarıyla sınırlıdır.

Bir nesneyi oluştururken veya yeniden boyutlandırırken Shift+sürükle

Nesnenin en-boy oranını korumak için sınırlandırır.

Tab

Oluşturulma sırasıyla sayfadaki nesneler arasında dolaşım sağlar.

Shift+Tab

Oluşturulma sırasının tersine sayfadaki nesneler arasında dolaşım sağlar.

Esc

Geçerli kipten çıkar.


LibreOffice Impress için Kısayol Tuşları

Aşağıdakiler LibreOffice Impress için kısayol tuşlarının bir listesidir.

LibreOffice uygulamasında genel kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Kısayol tuşları

Efekt

Home/End

Odaklanmayı ilk/son slayta ayarla.

Sol/Sağ ok tuşları ya da Sayfa Yukarı/Aşağı

Odaklanmayı sonraki/önceki slayta ayarla.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Giriş

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Lütfen bizi destekleyin!