Eksik Öge

Tabloların veya alanların artık bulunmadığı bir sorgu açılırsa, Eksik Öge iletişim kutusu görünür. Bu iletişim pencresi, eksik tabloyu veya yorumlanamayan alanı adlandırır ve prosedüre nasıl devam edeceğinize karar vermenizi sağlar.

Bu komuta erişmek...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.
If the referenced fields no longer exist, you see this dialog.


Nasıl devam edilecek?

Bu soruyu yanıtlamak için üç seçenek mevcuttur:

Sorguyu gerçekten grafik görünümünde açmak istiyor musunuz?

Eksik ögelere rağmen Tasarım Görünümü de sorguyu açmanıza izin verir. Bu seçenek ayrıca, diğer hataların yoksayılması gerekip gerekmediğini belirtmenize de olanak tanır.

Sorgu, Tasarım Görünümünde (grafiksel arayüz) açılır. Eksik tablolar boş görünür ve geçersiz alanlar, alan listesinde (geçersiz) adlarıyla görünür. Bu, tam olarak hataya neden olan alanlarla çalışmanıza olanak tanır.

Sorguyu SQL Görünümünde açın

SQL Kipinde sorgu tasarımı açmanıza ve sorguyu Yerel SQL olarak yorumlamanıza izin verir. Yerel SQL kipinden yalnızca LibreOffice ifadesi tamamen yorumlandığında çıkabilirsiniz (yalnızca sorguda kullanılan tablolar veya alanlar gerçekten mevcutsa mümkündür).

Sorguyu açmayın

İşlemi iptal etmenize ve sorgunun açılmaması gerektiğini belirtmenize olanak tanır. Bu seçenek, İptal iletişim düğmesinin işlevine karşılık gelir.

Ayrıca benzer hataları göz ardı edin

Eğer ilk seçeneği seçersen, kayıp ögeye rağmen sorguyu grafik görünümünde açmak da istiyorsan, diğer hatalar göz ardı edilecek mi diye belirtebilirsin. Böylece, mevcut açılış süreci içerisinde, eğer sorgu doğru şekilde yorumlanamazsa hiç bir hata mesajı gösterilmeyecektir.

Lütfen bizi destekleyin!