Sorgular

"Sorgu", bir tablonun özel bir görünümüdür. Bir sorgu, seçilen kayıtları veya kayıtlar içindeki seçilen alanları görüntüleyebilir; ayrıca bu kayıtları sıralayabilir. Bir sorgu, ortak veri alanlarıyla bağlantılı olmaları durumunda bir tabloya veya birden çok tabloya uygulanabilir.

Bu komuta erişmek...

In a database file window, click the Queries icon.


Veri tablolarındaki kayıtları belirli ölçütlere göre bulmak için sorguları kullanın. Bir veri tabanı için oluşturulan bütün sorgular, Sorgular girişi altında listelenir. Bu giriş veri tabanı sorgularını içerdiğinden, "sorgu kapsayıcısı" olarak da adlandırılır.

Yazdırma Sorguları

Bir sorguyu veya tabloyu yazdırmak için:

  1. Bir metin belgesi (veya bu tür bir belgenin belirli yazdırma işlevlerini tercih ediyorsanız bir elektronik tablo belgesi) açın.

  2. Veri tabanı dosyasını açın ve bir tablo yazdırmak istiyorsanız Tablo simgesine tıklayın veya bir sorgu yazdırmak istiyorsanız Sorgu simgesine tıklayın.

  3. Tablonun veya sorgunun adını açık metin belgesine veya elektronik tabloya sürükleyin. Veri Tabanı Sütunları Ekle penceresi açılır.

  4. Hangi sütunların dahil etmek istediğiniz veri alanlarına eşit olduğuna karar verin. Ayrıca Otomatik Biçimlendir düğmesine tıklayabilir ve ilgili bir biçimlendirme türü seçebilirsiniz. Pencereyi kapatın.

    Sorgu veya tablo belgenize eklenecektir.

  5. Dosya - Yazdır yolunu izleyerek belgeyi yazdırın.

tip

Ayrıca veri kaynağı görünümünü (Ctrl + Shift + F4) açabilir, veri kaynağı görünümünde bütün veri tabanı tablosunu seçebilir (tablonun sol üst köşesine tıklayın) ve ardından seçimi bir metin belgesine veya elektronik tabloya sürükleyebilirsiniz.


Verileri Sıralama ve Filtreleme

Bir sorgu tablosundaki verileri sıralamanıza ve filtrelemenize imkân sağlar.

Sorgu Tasarımı

Sorgu Tasarımı ile bir sorgu veya görünüm oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Sorgu Tasarım Çubuğu

SQL sorguları yaratırken veya düzenlerken, Sorgu Tasarımı Araç Çubuğundaki simgeleri kullanarak verinin görüntülenmesini kontrol edin.

Birkaç Tabloda Sorgulama

Sorgu sonucu, uygun veri alanlarıyla birbirine bağlanmışsa birkaç tablodan veri içerebilir.

Sorgulama Kriterlerini Formüle Etme

Bir sorgu için filtre koşullarını formüle etmek için hangi işleçlerin ve komutların kullanılabileceğini öğrenebilirsiniz.

İşlevleri Çalıştırma

Bir tablonun verileriyle hesaplamalar yapabilir ve sonuçları sorgu sonucu olarak saklayabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!