LibreOffice 'da Çizelge Kullanımı

External video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube Privacy Policy

LibreOffice verilerinizi bir çizelge üzerinde grafiksel olarak göstermenizi sağlar, bu sayede veri serilerini görsel olarak karşılaştırabilirsiniz ve verilerin eğilimini görebilirsiniz.

Çizelge Verisi

Çizelgeler bu veriye dayanabilir:

 1. Calc hücre dizilerinden Hesap Tablosu değerleri

 2. Writer tablosundan hücre değerleri

 3. Çizelge Veri Tablosu iletişim penceresine girilen değerler (bu çizelgeleri Writer, Draw veya Impress içinde oluşturabilir ve bunları kopyalayarak Calc'a yapıştırabilirsiniz)

Çizelge eklemek için

Çizelge Eklemek

Bir Çizelge Türü Seçimi

Çizelgeyi düzenlemek için

 1. Çizelge nesne özelliklerini değiştirmek için çizelgeye tıklayınız:

  Geçerli sayfada ölçü ve konumlama.

  Hizalama, metin kaydırma, dış kenarlıklar ve daha fazlası.

 2. Bir çizelgeyi düzenleme moduna almak için çift tıklayın:

  Çizelge veri değerleri (kendi verisi olan çizelgeler için).

  Çizelge çeşitleri, eksenler, başlıklar, duvarlar, ızgaralar ve daha fazlası.

 3. Çizelge düzenle modundayken çizelge elemanına çift tıklayın:

  Ölçeği, tipini, rengini ve daha fazlasını değiştirmek için eksene çift tıklayın.

  Veri göstergesine çift-tıklayın ve bağlı olduğu veri göstergesine göre veri serisini düzenleyin.

  seçilen veri serisinde, bir veri noktasının özelliklerini değiştirmek için tek bir veri noktasını çift tıklayın (örneğin, bir çubuk çizelgedeki bir çubuğu)

  LejanLejandı seçmek ve düzenlemek için lejanda da çift tıklayın. İlgili veri serisini düzenlemek için seçili lejanddaki bir simgeye önce tıklayın ve sonra çift tıklayın.

  Bir çizelge elemanının özelliklerini değiştirmek için o elemanı çift tıklayın veya elemanı tıklayıp Biçim menüsünü açın.

 4. Düzenleme modundan çıkmak için çizelge dışında bir yeri tıklayın.

Öneri Simgesi

Bir çizelgeyi yüksek kalitede yazdırmak için, çizelgeyi PDF olarak dışarı aktarın ve sonra bu dosyayı yazdırın.


Çizelge düzenleme modunda, belgenin üst sınırına yakın çizelgeler için Biçimlendirme Çubuğunu görebilirsiniz. Çizim çubuğu belgenin alt sınırına yakın yerde görünür. Çizim çubuğu, Çizim Çizelge ve Sunum'un araç çubuğundan bir takım simgelerden oluşur.

İçerik menüsünü açmak için çizelgedeki bir bileşene sağ-tıklayabilirsiniz. İçerik menüsü size seçili elemanı biçimlendirmek için bir çok ayar sunmaktadır.

Çizelge Başlıklarını Düzenlemek

Çizelge Eksenlerini Düzenlemek

Çizelge Açıklamalarını Düzenlemek

Çizelge Çubuklarına Doku Eklemek

3-B Görünüm

Yardım hakkında Yardım

Yardım, bir sistem üzerindeki programın öntanımlı özelliklerini temel almaktadır. Renklerin açıklamaları, fare hareketleri, veya yapılandırılabilir nesneler sizin programınızda veya sisteminizde farklı olabilir.

Lütfen bizi destekleyin!