Çizelgelerde Kısayol Tuşları

Grafiklerde aşağıdaki kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz.

Ayrıca, LibreOffice için genel kısayol tuşları'nı da kullanabilirsiniz.

Çizelgelerde Kısayollar

Kısayol tuşları

Etkisi

Sekmeler

Bir sonraki nesneyi seçer.

Shift+Tab (Üst karakter+Sekme)

Bir önceki nesneyi seçer.

Home (Başa)

İlk nesneyi seçer.

End (Son)

Son nesneyi seçer.

Esc (Escape)

Seçimi iptal eder

yukarı/aşağı/sol/sağ ok

Nesneyi ok yönüne göre taşır.

yukarı/aşağı/sol/sağ ok tuşları dilim grafiklerinde

Seçilmiş olan dilim parçasını ok yönüne göre taşır.

F2 Başlıklarda Kullanımı

Başlıklarda metin giriş kipine girer.

F3

Elemanlarını düzenleyebilmeniz için grubu açar (gösterge ve veri serilerinde).

+F3

Gruptan çıkar (gösterge ve veri serilerinde).

+/-

Çizelgeyi küçültür veya büyültür

+/- dilim grafiklerinde

Dilim grafiklerinde, seçili dilim parçasını grafiğe doğru taşır veya grafiğin dışına doğru taşır.

Lütfen bizi destekleyin!